Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Изборно веће

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Изборно веће факултета

Када Изборно веће одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање, у раду овог стручног органа учествују сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Приликом избора наставника право гласа имају само наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће:

    • утврђује предлог за избор у звање наставника;
    • врши избор у звање сарадника.

Декан је председник Изборног већа по функцији.

Чланови

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:
1. проф. др Срђан Јовић
2. проф. др Небојша Арсић
3. проф. др Емин Мемовић
4. проф. мр Звонко Павличић
5. проф. др Љубинко Савић
6. проф. др Миле Петровић
7. проф. др Александар Жорић
8. проф. др Душко Минић
9. проф. др Петар Спалевић
10. проф. др Миленко Петровић
11. проф. др Бранко Пејовић
12. проф. др Гордана Милентијевић
13. проф. др Дардан Климента
14. проф. др Синиша Илић
15. проф. др Јордан Радосављевић
16. проф. др Милутин Милосављевић
17. проф. др Диана Долићанин Ђекић
18. проф. др Ненад Јовановић
19. проф. др Ђоко Банђур
20. проф. др Драган Стевић
21. проф. др Предраг Лекић
22. проф. др Саја Косановић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ:
23. др Саша Штаткић, ванредни професор
24. др Ристо Бојовић, ванредни професор
25. др Александар Чукарић, ванредни професор
26. др Душан Ђурђевић, ванредни професор
27. др Мирсад Тарић, ванредни професор
28. др Владимир Радојичић, ванредни професор
29. др Богдан Ћирковић, ванредни професор
30. др Љубо Марковић, ванредни професор
31. др Александар Мицић, ванредни професор
32. др Љиљана Савић, ванредни професор
33. др Светомир Милојевић, ванредни професор
34. др Смиљана Марковић, ванредни професор
35. др Јелена Ђокић, ванредни професор
36. др Александар Тодић, ванредни професор
37. др Зоран Голубовић, ванредни професор
38. др Ивица Чамагић, ванредни професор
39. др Данијела Илић Коматина, ванредни професор
40. др Љиљана Анђелковић, ванредни професор
41. др Светлана Белошевић, ванредни професор
42. др Ирма Дервишевић, ванредни професор
43. др Љиљана Бабинцев, ванредни професор
44. др Милена Мајкић, ванредни професор
45. др Милош Банђур, ванредни професор
46. др Предраг Живковић, ванредни професор
47. др Мирко Грбић, ванредни професор
48. др Бранимир Јакшић, ванредни професор
49. др Душан Томановић, ванредни професор
50. др Живче Шаркоћевић, ванредни професор
51. др Рада Радуловић, ванредни професор
52. др Ђурица Марковић, ванредни професор
53. др Јулијана Лекић, ванредни професор
54. др Ружица Божовић, ванредни професор
55. др Милена Зечевић, ванредни професор
56. др Милан Љ. Ђорђевић, ванредни професор
57. др Наташа Елезовић, ванредни професор
58. др Јулија Алексић, ванредни професор
59. др Драган Чукановић, ванредни професор
60. др Младен Радојковић, ванредни професор
61. др Александар Мићовић, ванредни професор
62. др Драгана Радосављевић, ванредни професор
ДОЦЕНТИ:
63. др Петар Милић, доцент
64. др Бранислав Фолић, доцент
65. др Марјан Митић, доцент
66. др Александар Ђокић, доцент
67. др Марија Јаначковић, доцент
68. др Драган Лазаревић, доцент
69. др Бојан Перовић, доцент
70. др Ана Величовић, доцент
71. др Љубиша Гарић, доцент
72. др Лидија Бабић, доцент
73. др Миљан Ковачевић, доцент
74. др Милан Т. Ђорђевић, доцент
75. др Јасмина Скерлић, доцент
76. др Марија Матејић, доцент
77. др Бранко Гвоздић, доцент
78. др Александра Минић Јанчић, доцент
79. др Небојша Гаџић, доцент
80. др Мирјана Милетић, доцент
81. др Јелена Аврамовић, доцент
82. др Јасмина Лукић, доцент
83. др Миљана Крстић, доцент
84. др Александар Ђорђевић, доцент
85. др Марија Стаменковић, доцент
86. др Милош Пљакић, доцент
87. др Ивица Јаковљевић, доцент
88. др Милош Миловановић, доцент
ПРЕДАВАЧИ:
89. Славица Савић
90. Јелена Вукићевић Нешић

 

Седнице

 

Обавештења