Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Изборно веће

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Изборно веће факултета

Када Изборно веће одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање, у раду овог стручног органа учествују сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету. Приликом избора наставника право гласа имају само наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће:

    • утврђује предлог за избор у звање наставника;
    • врши избор у звање сарадника.

Декан је председник Изборног већа по функцији.

Чланови

 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:
1. проф. др Јордан Радосављевић
2. проф. др Небојша Арсић
3. проф. др Емин Мемовић
4. проф. мр Звонко Павличић
5. проф. др Александар Жорић
6. проф. др Душко Минић
7. проф. др Петар Спалевић
8. проф. др Миленко Петровић
9. проф. др Гордана Милентијевић
10. проф. др Дардан Климента
11. проф. др Синиша Илић
12. проф. др Срђан Јовић
13. проф. др Милутин Милосављевић
14. проф. др Диана Долићанин Ђекић
15. проф. др Ненад Јовановић
16. проф. др Ђоко Банђур
17. проф. др Предраг Лекић
18. проф. др Саја Косановић
19. проф. др Богдан Ћирковић
20. проф. др Љубо Марковић
21. проф. др Александар Мицић
22. проф. др Јелена Ђокић
23. проф. др Александар Тодић
24. проф. др Ивица Чамагић
25. проф. др Данијела Илић Коматина
26. проф. др Светомир Милојевић
27. проф. др Ирма Дервишевић
28. проф. др Милош Банђур
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ:
29. проф. др Саша Штаткић
30. проф. др Душан Ђурђевић
31. проф. др Мирсад Тарић
32. проф. др Владимир Радојичић
33. проф. др Љиљана Савић
34. проф. др Смиљана Марковић
35. проф. др Зоран Голубовић
36. проф. др Светлана Белошевић
37. проф. др Љиљана Бабинцев
38. проф. др Милена Мајкић
39. проф. др Предраг Живковић
40. проф. др Мирко Грбић
41. проф. др Бранимир Јакшић
42. проф. др Душан Томановић
43. проф. др Живче Шаркоћевић
44. проф. др Рада Радуловић
45. проф. др Ђурица Марковић
46. проф. др Јулијана Лекић
47. проф. др Ружица Божовић
48. проф. др Милена Зечевић
49. проф. др Милан Љ. Ђорђевић
50. проф. др Наташа Елезовић
51. проф. др Јулија Алексић
52. проф. др Драган Чукановић
53. проф. др Младен Радојковић
54. проф. др Александар Мићовић
55. проф. др Драгана Радосављевић
56. проф. др Бојан Перовић
57. проф. др Бранислав Фолић
58. проф. др Александар Ђокић
59. проф. др Ана Величовић
60. др Лидија Бабић
61. др Миљан Ковачевић
ДОЦЕНТИ:
62. др Петар Милић
63. др Марјан Митић
64. др Марија Јаначковић
65. др Драган Лазаревић
66. др Љубиша Гарић
67. др Милан Т. Ђорђевић
68. др Јасмина Скерлић
69. др Марија Матејић
70. др Бранко Гвоздић
71. др Александра Минић Јанчић
72. др Небојша Гаџић
73. др Мирјана Милетић
74. др Јелена Аврамовић
75. др Јасмина Лукић
762. др Крстимир Пантић
77. др Миљана Крстић
78. др Александар Ђорђевић
79. др Марија Стаменковић
80. др Милош Пљакић
81. др Ивица Јаковљевић
82. др Александра Петровић
83. др Драгана Јакшић
84. др Милош Миловановић
85. др Владимир Максимовић
86. др Петар Кнежевић
87. др Марко Пантић
88. др Милан Раденковић
89. др Саша Јовановић
ПРЕДАВАЧИ:
90. Славица Савић
91. Јелена Вукићевић Нешић

 

Седнице

 

Обавештења