Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Регистар студентских организација

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Факултет техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици води Регистар студентских организација које на њему делују, у складу са Законом о студентском организовању (,,Службени гласник РС”, број 67/2021) и Правилником о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација (,,Службени гласник РС”, број 30/2022).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Факултет техничких наука у Косовској Митровици, на основу позитивног мишљења Комисије за упис у Регистар студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

Списак