Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Основне академске студије
Звање које се стиче 1. Дипломирани инжењер заштите животне средине (Дипл. инж. зашт. жив. сред.)

2. Дипломирани инжењер заштите на раду (Дипл. инж. зашт. на раду)

Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Трајање (година / семестри) 4/8
Укупан број ЕСПБ бодова 240
Студијски модули
1. Инжењерство заштите животне средине

2. Заштита на раду

 

Наставни план

Књига предмета