Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Петар Милић

др Петар Милић

доцент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

Стручни назив

Доктор наука – електротехника и рачунарство

Ужа научна област

Рачунарска техника и информатика

Датум избора у звање

21.09.2021. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.ОЕ28 Оперативни системи 1

20.ОЕ46 Оперативни системи 2

20.ОЕ47 Веб дизајн

20.ОЕ50 Рачунарске мреже 1

20.ОЕ67 Рачунарство у облаку

20.МЕ36 Технологије е-управе

20.МЕ37 Рачунарске мреже 2

20.МЕ44 Интерактивне мултимедијалне апликације

20.ДЕ49 Семантички веб

Радови у часописима са SCI листе
 1. Milić, P., Veljković, N., Stoimenov, L. (2021). " Comparative analysis of metadata models on e-government open data platforms", IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, Vol. 9, No. 1, pp. 119-130, DOI= 10.1109/TETC.2018.2815591, ISSN: 2168-6750, IF = 6.595, M21a
 2. Veljković, N., Milić, P., Stoimenov, L., Kuk, K. (2019). "Production of linked government datasets using enhanced LIRE architecture", Computer Science and Information Systems, Vol. 17, No. 2, pp. 599-617, DOI= 10.2298/CSIS190420001M, ISSN: 1820-0214, IF=0.927, M23
 3. Milić, P., Veljković, N., Stoimenov, L. (2022). “Using OpenGovB Transparency Indicator to Evaluate National Open Government Data”, Sustainability, Vol. 14, No. 3, pp. 1 – 16, DOI=10.3390/su14031407, ISSN: 2071-1050, IF = 3.889, M23

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Milić, P., Veljković, (2017). "One approach for eliminating commutative pairs of elements in web applications", Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, Vol. XVI, No. 1, pp. 73 - 81. DOI= 10.22190/FUACR1701073M, M51
 2. Savić, D., Milić, P., Mažinjanin, B., Spalević, P. (2022): „Cryptanalytic attack on RSA algorithm and its variants“, Przeglad Elektrotechniczny, Vol. 2022, No. 2, pp. 14 – 20, DOI=10.15199/48.2022.02.04, ISSN: 0033-2097, M24

Радови са међународних конференција
 1. Milić, P., Veljković, N., Stoimenov, L. (2015). Linked Relations Architecture for Production and Consumption of Linksets in Open Government Data, Springer, Vol. 9373, pp. 212-222, ISBN:978-3-319-25013-7, DOI= 10.1007/978-3-319-25013-7_17 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25013-7_17,
 2. Milić P., Kuk K., Civelek T., Popović B., Kartunov S. (2016): „The Importance of Secure Access to E-government Services”, ‘Archibald Reiss Days’, Vol. 3, pp. 307 – 316, ISBN: 978-86-7020-358-7, Belgrade, 10-11 March 2016, http://www.kpa.edu.rs/cms/data/akademija/rajs/TOM%20III%20Rajs%202016.pdf,
 3. Milić, P., Kuk K., Mišić J., Kartunov S. (2017): „Security assessment of university websites in Serbia by using automated black box testing”, ‘Archibald Reiss Days’, Vol. 3, pp. 223 – 232, ISBN: 978-86-7020-387-7, Belgrade, 07-09 November 2017, http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2017_Tom_3.pdf,
 4. Milić, P., Veljković, N., Stoimenov, L. (2018). Semantic technologies in e-government: Toward openness and transparency, Smart Technologies for Smart Governments. Public Administration and Information Technology“, ISBN: 978-3-319-58576-5, Vol. 24., pp. 55 – 66, DOI= 10.1007/978-3-319-58577-2_4, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58577-2_4,
 5. Ilijazi, V., Popović, B., Kuk, K., Milić, P. (2019). „Implementation of an electronic service ’E-Criminal Record’ on portal e-administration“, ‘Archibald Reiss Days’, Vol. II, pp. 361 – 367, Belgrade, 06-07 November 2019, ISBN: 978-86-7020-431-7.
 6. Stefan Kartunov, Petar Milić, Kristijan Kuk, Uroš Dinić: „Protection of user credentials in web application“, In Proc. of ‘Archibald Reiss Days’, Vol. 10. No. 1, pp. 603 – 610, Belgrade, 06-07 November 2020, ISBN: 978-86-7020-453-9
 7. Milić, P., Veljković, N., Stoimenov, L. (2012). Framework for open data mining in e-government. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI '12), ACM, New York, pp. 255-258, 16 – 20. September 2012, DOI=10.1145/2371316.2371369,
 8. Milić, P., Spalević, Ž. (2014). Electronic money – state and challenges. In Proceedings of the XIII International Scientific Conference INFOTEH (INFOTEH 2014), Jahorina, pp. 749-753, 19 - 21. March 2014, ISBN:978-99955-763-3-2,
 9. Milić, P., Dimić, G., Rančić, D., Kuk, K. (2015). Linking e-learning systems with Youtube. In Proceedings of the Fifteenth International Scientific Conference UNITECH (UNITECH 2015), Gabrovo, Vol. IV, pp. 363-368, 20 - 21. November 2015, ISSN:1313-230X,
 10. Milić, P., Kuk, K., Trajković, S., Ranđelović, D., Popović, B. (2016). Security analysis of open source databases in web application development. In Proceedings of the Sixteenth International Scientific Conference UNITECH (UNITECH 2016), Gabrovo, Vol. II, pp. 310-315, 18 - 19. November 2016, ISSN:1313-230X,
 11. Kuk, K., Milić, P., Spalević, P., Gocić, M. (2019). Algorithm design in Python for cybersecurity. In Proceedings of the Twenty-eight Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019, Portorož, Slovenia, pp. 243-246, 23-24. September 2019. ISSN:2591-0442.
 12. Kuk, K., Milić, P., Denić, S. (2020). Object-oriented software metrics in software code vulnerability analysis. In Procеedings of the International Conference on INovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) 2020, Novi Sad, Serbia, pp. 1-6, 24-26. August 2020. DOI: 10.1109/INISTA49547.2020.9194645.
 13. Milić, P. (2010). Creating dynamic reports on web applications using open source tools. In the Book of abstracts of the III International Scientific Student Conference “Students towards science”, Banja Luka, 58-59, 24 - 25. November 2015,
 14. Milić, P., (2013). Framework for web content mining. In Proceedings of the III International Scientific Conference MIT 2013 (MIT 2013), Vrnjačka banja, 5 - 9. September 2013, ISBN:978-86-80795-20-1,
 15. Milić, P., (2016). Comparative analysis of performance of open source databases in web application development. In Proceedings of the IV International Scientific Conference MIT 2016 (MIT 2016), Vrnjačka banja, 28 - 31. August 2016.

Радови са домаћих конференција
 1. Biševac, I., Ilić, S., Radoičić, S., Milić, P. (2011). Reinženjering poslovnih procesa studentske službe (RPPO 2011), Čačak, 23 – 25 Septembar 2011, Vol. 11, pp. 915-919, UDK: 004:005]:371.212, http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/rppo11/Zbornik%20radova%20RPPO11.pdf
 2. Milić, P., Ilić, S., Biševac, I., Radoičić, S. (2011). Virtualizacija u grid računarstvu (TELFOR 2011), Beograd, 22.-24. Novembar, pp. 1454-1457, ISBN:978-1-4577-1498-6, DOI= 10.1109/TELFOR.2011.6143830,
 3. Biševac, I., Stanković, M., Ilić, S., Milić, P., Radoičić, S. (2011). Distribuirano programiranje korišćenjem JavaSpaces tehnologije (TELFOR 2011), Beograd, 22.-24. Novembar, pp. 1305-1307, ISBN:978-1-4577-1498-6, DOI= 10.1109/TELFOR.2011.6143792.

Књиге и монографије
 1. др Петар Спалевић, др Бранимир Јакшић, др Петар Милић, „Збирка решених задатака из Алгоритама и структура података“, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, ISBN: 978-86-80893-91-4, 2019.
 2. др Петар Спалевић, др Иван Миловановић, др Петар Милић, Никола Васић, „Збирка решених задатака из Алгоритама и структура података“, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, ISBN: 978-86-81656-12-9, 2020.
 3. др Ристо Бојовић, др Петар Милић, Стефан Питулић, „Рачунарске мреже 1 – Лабораторијске вежбе“, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, ISBN: 978-86-81656-17-4, 2021.

Национални пројекти
 1. Иновирање лабораторијских вежби и наставе на групи предмета на модулу Рачунарство и информатика, основних академских студија Електротехничког и рачунарског инжењерства на Факултету техничких наука у Косовској Митровици (ЛВН-РИ)

Број уговора: 111-00-00057/21/2020-06

Тип пројекта: Развој високог образовања

Датум почетка пројекта: 01.10.2020.

Датум завршетка пројекта: 30.06.2021.

Позиција: Члан пројектног тима

Међународни пројекти
 1. ТЕМПУС пројекат: Развој информационе писмености за доживотно учење и економију знања у земљама Западног Балканa (RINGIDEA) 517117-TEMPUS-1-2011-1-IETEMPUS-JHES

http://ww1.ringidea.org/

Партнерски пројекат – Координатор испред УПКМ, проф. др Лепша Жорић

 1. ERASMUS + CBHE K2: Мрежа библиотечких сервиса за подршку: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана кроз развој особља и реформу библиотечких сервиса (LNSS), бр. пројекта 561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP

https://lnss-projects.eu/bal/

Партнерски пројекат – Координатор испред УПКМ, Петар Милић