Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Мастер академске студије
Звање које се стиче Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Електротехничко и рачунарско инжењерство
Трајање (година / семестри) 1/2
Укупан број ЕСПБ бодова 60
Студијски модули
1. Електроенергетика

2. Електроника и телекомуникације

3. Рачунарство и информатика

4. Мултимедијалне комуникационе технологије

 

Наставни план

Књига предмета