Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Служба за рачуноводствене послове

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Служба за рачуноводствене послове

Служба за рачуноводствене послове обавља финансијске, рачуноводствене и комерцијалне послове у оквиру делокруга рада Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 114

Особље

Мирославка Мишић
руководилац финансијско-рачуноводствених послова – шеф службе за рачуноводствене послове
miroslavka.misic@pr.ac.rs
Сања Вукићевић
финансијско-рачуноводствени аналитичар
sanja.vukicevic@pr.ac.rs
Драгана Михајловић
самостални финансијско-рачуноводствени сарадник dragana.mihajlovic@pr.ac.rs