Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Етичка комисија

Факултет техничких наука Косовска Митровица

др Саја Косановић, редовни професор председник Комисије
saja.kosanovic@pr.ac.rs
др Светомир Милојевић, ванредни професор члан
svetomir.milojevic@pr.ac.rs
др Саша Штаткић, ванредни професор члан
sasa.statkic@pr.ac.rs
Јулијана Врзић члан julijana.vrzic@pr.ac.rs
Никола Дедић, студент члан
др Синиша Илић, редовни професор заменик председника
sinisa.ilic@pr.ac.rs
др Гордана Јелић, редовни професор заменик члана
gordana.jelic@pr.ac.rs
др Бојан Перовић, доцент заменик члана
bojan.perovic@pr.ac.rs
Соња Кривокапић заменик члана
sonja.krivokapic@pr.ac.rs
Филип Јакшић, студент заменик члана