Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Мастер академске студије
Звање које се стиче 1. Мастер инжењер заштите животне средине (Маст. инж. зашт. жив. сред.)

2. Мастер инжењер заштите на раду (Маст. инж. зашт. на раду)

Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Трајање (година / семестри) 1/2
Укупан број ЕСПБ бодова 60
Студијски модули
1. Инжењерство заштите животне средине

2. Заштита на раду

 

Наставни план

Књига предмета