Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Владимир Радојичић

др Владимир Радојичић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за грађевинско конструктерство

Стручни назив

Доктор техничких наука – грађевинарство

Ужа научна област

Kонструкције

Датум избора у звање

 

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OG35 Спрегнуте конструкције од бетона и челика

20.OG58 Испитивање конструкција и основе експерименталних метода

20.OG61 Технлогија грађења бетонских конструкција

20.OG55 Основе спрегнутих конструкција

20.MG1 Бетонски мостови

20.MG10 Санација , реконструкција и одржавање бет.кон. у високоградњи

Репрезентативне референце

1.   

Radojičić V., Radojičić T., The Rehabilitation of the Road Bridge over the Nišava in Niš , Nextgen International Journal of New Technolgy and Research Volume 2 , Issue 2 , February 2016 .

2.   

V.Radojičić  :  Тhe rehabilitation of the road Bridge Over the Nisava in Nis , Nextgen Research Publication - International Journal of New technology and Research Volume 2 Issue 2 February 2016  , Version 2 , Paper ID IJNTR02020015.

3.   

V.Radojičić : Experimental testing of reinforced concrete beams strained in bending , TTEM – Technics Technologies education Management , Volume 8 , No.2.5.6 2013.

4.   

Radojičić V., The rekonstrukcion of the Town Road Steel Birdge on the River South Morava in Vladicin Han , 16th International conference „Research and development in mechanical industry” , Belgrade 2016 .

5.   

Radojičić V., The fiber reinforced concrete girders strained by transversal forces , 16th International Symposium MASE Macedonian asocitiation of structural engineers 2016 Ohrid .

6.   

Radojičić V., Estimation of seismic and wind influence Kula , 15 International sympozium Struga Macedonia 2013 .

7.   

В. Радојичић, Т. Радојичић: Санација лежишта градског друмског моста преко реке Нишаве у Нишу. „Наука и пракса 1”, страна 4-12, 1994/95. године.

8.   

В. Радојичић: Рrojecting the miхture for macing the high quality concrete, Facta Universitatis, vol.1 No 4, University of Niš, page 561-567, Niš 1997.

9.   

В. Радојичић, Т. Радојичић: Реконструкција армирано бетонског моста преко реке Раинске, „Изградња”, страна 177-182, Београд, 2004. године .

10.     

V.Radojičić : The engineer Hrista Stamenković – proposal for triangular reinforcement of support walls, Facta universitates, University of Nis, vol.6, No2, pp 193-197, Ниш, 2008.

11.     

Radojičić V., The fiber reinforced concrete stress bending by transversal forces , CONFERENCE PROGRAMME COLLECTION OF ABSTRACTS 8th International Conference Technology, Design, Application 2015 Prague Czech republic .

Књиге и монографије

 

Национални пројекти

 

Међународни пројекти