Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Александар Ђорђевић

др Александар Ђорђевић

доцент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за технологију

Стручни назив

Доктор наука – Технолошко инжењерство

Ужа научна област

Материјали

Датум избора у звање

30.11.2020. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

OT20 Материјали

OT63 Сагоревање и индустријске пећи

OT77 Композитни материјали

OT83 Термијска испитивања материјала

OT67 Функционални материјали

OT43 Амбалажни материјали

OT11 Термодинамика са термотехником

OT15 Физичка хемија 2

MT1 Нанотехнологије

MT2 Хемијска термодинамика

MT24 Електронска микроскопија

OZ10 Мониторинг животне средине

OZ42 Рециклажа

OT39 Карактеризација материјала

OZ5 Увод у материјале

MZ11 Чисте технологије

DT29 Наноматеријали

Радови у часописима са SCI листе
 1. Aleksandar Djordjevic, Milena Premovic, Dusko Minic, Vladan Cosovic and Dragan Manasijevic, Experimental examination and thermodynamic description of the ternary Bi-Ge-Ga,Zn systems, Journal of Chemical Thermodynamics,142 (2019), 106000, DOI: 10.1016/j.jct.2019.106000 (M21)
 2. Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, Ivana Marković, Duško Minić, Milena Premović, Aleksandar Đorđević, Milan Gorgievski, Uroš Stamenković, Microstructure and thermal properties of the Bi-Ag alloys, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147, (2022), 1965–1972, DOI: 10.1007/s10973-020-10482-8 (M21)
 3. Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, Ivana Marković, Milan Gorgievski, Uroš Stamenković Duško Minić, Milena Premović, Aleksandar Đorđević, Vladan Ćosović, Study of thermal properties and microstructure of the Ag-Ge alloys, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147, (2022), 1955–1964, DOI: 10.1007/s10973-021-10664-y (M21)
 4. Milena Premović, Yong Du, Dusko Minić, Bo Sundman, Cong Zhang, Andy Watson, Dragan Manasijević and Aleksandar Djordjević, Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Ag–Ga–Sn phase diagram, Calphad, 56 (2017), 215–223, DOI: 10.1016/j.calphad.2017.01.010 (M22)
 5. Milena Premović, Pavel Broz, Duško Minić, Dragan Manasijević, Dragana Živković, Vladan Ćosović, Aleksandar Ðorđević, Thermodynamic assessment and experimental study of the Al-Ag-Ga phase diagram, Thermochimica Acta, 646 (2016), 39–48, DOI: 10.1016/j.tca.2016.11.005 (M22)
 6. Duško Minić, Yong Du, Milena Premović, Dragan Manasijević, Nada Talijan, Dušan Milisavljević, Aleksandar Marković, Aleksandar Đordjević, Milica Tomović,
  Experimental and thermodynamic description of ternary Bi-Cu-Ga system, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 53 (3) (2017), 189-201, DOI: 10.2298/JMMB170505017M (M22)
 7. Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, Ivana Marković, Milan Gorgievski, Uroš Stamenković, Aleksandar Đorđević, Duško Minić, Vladan Ćosović, Structural and thermal properties of Sn–Ag alloys, Solid State Sciences, 119 (06.2021), 106685, DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2021.106685 (M22)
 8. Milena Premović, Aleksandar Djordjević, Duško Minić, Dragan Manasijević, Branko Radičević, Nenad Kolarević, Vladica Ristić, Thermodynamic description and electrical conductivity of the Ge-In-Zn system: Experiments and modeling, Calphad, accepted on 29 april (2022), DOI: 10.1016/j.calphad.2022.102432  (M22)
 9. Aleksandar Djordjević, Duško Minić, Milena Premović, Dragan Manasijević and Vladan Ćosović, Experimental Examination and Thermodynamic Description of the Ternary Bi-Ge-In and -Sn Systems, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 40 (4) (2019), 623-637, DOI: 10.1007/s11669-019-00749-5 (M23)
 10. Milena Premovic, Duško Minić, Milan Kolarevic, Dragan Manasijevic, Dragana Živković, Aleksandar Djordjevic, Dusan Milisavljevic, Electrical properties of ternary Bi-Ge-Sb and Al-Cu-Sb alloys, Revista de Metalurgia, 53 (3) (2017), e098, DOI: 10.3989/revmetalm.098 (M23)
 11. Milena Premovic, Milica Tomovic, Dusko Minic, Dragan Manasijevic, Dragana Zivkovic, Vladan Cosovic, Vladan Grkovic, Aleksandar Ðordjevic, Determination of 200 0 C Isothermal Section of Al-Ag-Ga Phase Diagram by Microanalysis, X-ray Diffraction, Hardness and Electrical Conductivity  Measurements, Journal of Materials Engineering and Performance, 26 (2017), 2491–2501, DOI: 10.1007/s11665-017-2689-4 (M23)
 12. Aleksandar Djordjevic, Milena Premovic, Dusko Minic, Vladan Cosovic, Milutin Zivkovic, Dragan Manasijevic, Milan Kolarevic, Experimental Evaluation of 300 degrees C section of Cu-In-Ni Phase Diagram, Hardness and Electrical Conductivity of Selected Alloy, Materials Research, 21 (2) (2018), e20170699, DOI: 10.1590/1980-5373-mr-2017-0699 (M23)
 13. Toskovic Nemanja, Minic Dusko, Premovic Milena, Manasijevic Dragan, Djordjevic Aleksandar ,Markovic Aleksandar, Experimental Investigation of the Ternary Ge-Sn-In and Ge-Sn-Zn Systems, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 39 (6) (2018), 933-943, DOI: 10.1007/s11669-018-0696-2 (M23)
 14. Aleksandar Markovic, Milena Premovic, Dusko Minic, Dejan Guresic, Dragan Manasijevic, Aleksandar Djordjevic, Effect of Chemical Composition on the
  Microstructure and Properties of the Ag-Ga-Ge Alloys, Journal of Materials Engineering and Performance, 28 (6) (2019), 3759-3766, DOI: 10.1007/s11665-019-04118-8 (M23)
 15. Milan Milosavljevic, Milena Premovic, Dusko Minic, Vladan Cosovic, Aleksandar Djordjevic, Milica Tomovic, Experimental Investigation of Phase Equilibria in the Bi-Cu-Ge System, Materials Research, 24 (6) (2021) e20210201, DOI: 10.1590/1980-5373-MR-2021-0201 (M23)
 16. Milan Milosavljevic, Milena Premovic, Dusko Minic, Dragan Manasijevic, Aleksandar Djordjevic, Milica Tomovic, Thermodynamic Description of the Cu-Ge-In System: Exsperiment and modeling, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 72 (2021) 102216, DOI: 10.1007/s11669-021-00930-9 (M23)
 17. Aleksandar Djordjević, Milena Premović Zečević, Duško Minić, Dragan Manasijević, Branko Radičević, Nenad Kolarević, Vladica Ristić, Experimental Study of the Phase Equilibria in the Ternary Ga-Ge-Zn System, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, (2022), DOI: 10.1007/s11669-022-00952-x (M23)

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Dejan Gurešić, Nadežda Talijan, Vladan Ćosović, Dušan Milisavljević, Aleksandar Đorđević and Milica Tomović, Effect of chemical composition on microstructure, hardnes and electrical conductivity profiles of the Bi-Cu-Ga alloys at 100 °C, Metallurgical and Materials Engineering, 22 (3) (2016) 179-191, UDC: 669.665'3'871 (M24)
 2. Dejan Gurešić, Aleksandar Đorđević, Aleksandar Marković, Milica Tomović, Nadežda Talijan, Ivana Manasijević, Effect of chemical composition on the microstructure and properties of the Cu-Ge-Sb alloys, Journal of Engineering & Processing Menagement, 8 (1) (2016) 45-64, DOI: 10.7251/JEPMEN1608045G, UDK: 552.527:543.4 (M24)
 3. Duško Minić, Dragan Manasijević, Yong Du, Pavel Brož, Vladan Čosović, Aleksandar Djordjević, Milena Premović, Mechanical and electrical properties of ternary Ag-Bi-Ga system at 250 °C, Metallurgical and Materials Engineering, 23 (3) (2017) 227-240, UDC: 661.85.018.5 (M24)
 4. Aleksandar Đorđević, Milena Premović, Duško Minić, Milan Kolarević, Milica Tomović, Effect of Chemical Composition on the Microstructure, Hardness and Electrical Conductivity Profiles Of The Bi-Ge-In Alloys, Metallurgical and Materials Engineering, 26 (4) (2020), 414-429, DOI: 10.30544/561 (M24)
 5. Aleksandar Đorđević, Milena Premović, Duško Minić, Milica Tomović, Branko Radičević, Nenad Kolarević, Mechanical and Electrical Properties of the Bi-Ge-Sn Alloys, Metallurgical and Materials Engineering, 26 (4) (2020), 395-412, DOI: 10.30544/562 ( M24)

Радови са међународних конференција
 1. Aleksandar Đorđević, Dušan Milisavljević, Aleksandar Marković, Milena Premović and Duško Minić, Experimental investigation and liquidus projection of thernary Bi–Ge–Sb system, The 47 th International October Conference on Mining and Metallurgy, 04-07 October 2015, Bor Lake, Bor (Serbia), 285-288, ISBN: 978-86-7827-047-5 (M33)
 2. Dušan Milisavljević, Aleksandar Đorđević, Aleksandar Marković, Duško Minić and Milena Premović, Experimental investigation of isothermal sections at 373 °
  k in thernary Bi–Ge–Sb system, The 47 th International October Conference on Mining and Metallurgy, 04-07 October 2015, Bor Lake, Bor (Serbia), 279-284, ISBN: 978-86-7827-047-5 (M33)
 3. Milena Premović, Duško Minić, Dragan Manasijević, Dragana Živković, Vladan Ćosović, Aleksandar Đorđević and Dušan Milisavljević, Experimental investigation and thermodynamic calculations ofthe Bi–In–Ni phase diagram, The 47 th International October Conference on Mining and Metallurgy, 04-07 October 2015, Bor Lake, Bor (Serbia), 231-236, ISBN: 978-86-7827-047-5 (M33)
 4. Milena Premović, Duško Minić, Dragan Manasijevic, Ljubisa Balanovic, Aleksandar Đorđević and Dušan Milisavljević, Electrical conductivity of ternary Al-Cu-Sb and Bi-Ge-Sb alloys, The 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, 28 September - 01 October 2016, Bor, Bor (Serbia), 439-442, ISBN: 978-86-6305-047-1 (M33)
 5. Dušan Milisavljević, Duško Minić, Milena Premović, Dragana Živković, Aleksandar Djordjević and Milica Tomović, Effect Of Chemical Composition On Hardness And Electrical Conductivity Profiles Of The Ag-Bi-In Alloys At 100 ° C, V International Congress “Engineering, Environment And Materials In Processing Industry, 15-17 Mart 2016, Jahorina, 488-501, UDK 537.31:669.055, ISBN: 978-99955-81-22-0 (M33)
 6. Milena Premović, Duško Minić, Nebojša Arsić, Dragan Manasijević, Aleksandar Đorđević and Dušan Milisavljević, Prediction Of The Ag-Ge Nanoalloy Phase Diagram, V International Congress “Engineering, Environment And Materials In Processing Industry, 15-17 Mart 2016, Jahorina, 502-513, UDK 539.2, ISBN: 978-99955-81-22-0 (M33)
 7. Milena Premović, Yong Du, Duško Minić, Aleksandar Đorđević, Dušan Milisavljević, Aleksandar Marković, Milica Tomović, Prediction of The Ge-In and Ge-Pb nano alloys phase diagrams, 16th International Foundrymen Conference Global Foundry Industry – Perspectives for the Future, 15-17 Маy 2017, Opatija (M33)
 8. Duško Minić, Milena Premović, Dragan Manasijevic, Aleksandar Đorđević, Experimental study of the Ag-Ga-Sn phase diagram, The 49 th International October Conference on Mining and Metallurgy, 18 - 21 October 2017, Bor, Borsko jezero (Serbia), 505-508, ISBN: 978-86- 6305-066- 2 (M33)
 9. Aleksandar Đorđević, Duško Minić, Milena Premović, Dušan Milisavljević, Effect of chemical composition on the hardness of the Bi-Cu-Ga alloys at a temperature of 100 ° C, The 49th International October Conference on Mining and Metallurgy, 18 - 21 October 2017, Bor, Borsko jezero (Serbia), 566-569, ISBN: 978-86- 6305-066- 2 (M33)
 10. Aleksandar Đorđević, Milena Premović, Duško Minić, Vladan Ćosović, Milutin Živković, Ljubiša Balanović, Dragan Manasijević, Milan Kolarević, Phase equilibria of the Cu-In-Ni ternary system at 300 °C, 12 th Scientific/Research Symposium with International Participation „METALLIC AND NONMETALLIC MATERIALS“, 19-20 April 2018, Vlašić, Bosnia and Herzegovina, ISSN: 2566-4344 (M33)
 11. Aleksandar Đorđević, Duško Minić, Milena Premović, Milica Tomović, Experimental investigation of the ternary Bi-Ge-In and Bi-Ge-Sn systems, International scientific conference SETI I, 12 april 2019, Belgrade (Serbia), 159-167 (M33)
 12. Milica Tomović, Duško Minić, Jelena Đokić, Dejan Gurešić, Milena Peremović, Aleksandar Đorđević, Modeling of the dispersion of the asbestos bearing particles in different climatic conditions, International scientific conference SETI I, 12 april 2019, Belgrade (Serbia), 314-322. (M33)
 13. Milena Premović, Duško Minić, Aleksandar Đorđević, Vladan Ćosović, Experimental investigation of the ternary systems based on Ge-Sn-X, International scientific conference SETI I, 12 april 2019, Belgrade (Serbia), 36 (M33)
 14. Aleksandar Đorđević, Duško Minić, Milena Premović, Milica Tomović, Dragan manasijević, Experimental examination and thermodynamic description of the ternary Bi-Ga-Ge system, The 51th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16 - 19 October 2019, Bor, Borsko jezero (Serbia), 315-318, ISBN: 978-86-6305-101-0 (M33)
 15. Milica Tomović, Milena Premović, Duško Minić, Aleksandar Đorđević, Vladan Ćosović, Investigation of the ternary Bi-Ge-Zn system, The 51 th International October Conference on Mining and Metallurgy, 16 - 19 October 2019, Bor, Borsko jezero (Serbia), 319-322, ISBN: 978-86-6305-101-0 (M33)
 16. Milena Premović, Milan Kolarević, Aleksandar Đorđević, Tao Xiaoma, Pavel Brož, Mechanical and electrical properties of ternary Cu-Ni-Zn alloys,  International scientific conference SETI II, 02-03 october 2020, Belgrade (Serbia), 119-130, ISBN: 978-86- 81512-02-9 (M33)
 17. Milan Milosavljević, Aleksandar Đorđević, Duško Minić, Milena Premović, Dragan Manasijević, Experimental investigation of the ternary Ge-In-Zn,  International scientific conference SETI II, 02-03 october 2020, Belgrade (Serbia), 131-141, ISBN: 978-86-81512-02-9 (M33)
 18. Aleksandar Đorđević, Duško Minić, Milena Premović, Milica Tomović, Vladan Ćosović, Investigation of the ternary Ga-Ge-Zn system, International scientific
  conference SETI II, 02-03 october 2020, Belgrade (Serbia), 142-152 ISBN: 978-86-81512-02-9 (M33)
 19. Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, Ivana Marković, Milan Gorgievski, Uroš Stamenković, Duško Minić, Aleksandar Đorđević, Study of thermal properties and microstructure of the Sn-Ag alloys, 13th Scientific Research Symposium with International Participation, 27 maj (2021), Zenica (Bosnia and Herzegovina) 134-142, ISSN: 2566-4344 (M33)
 20. Milan Milosavljević, Milena Premović, Duško Minić, Dragan Manasijević Aleksandar Đorđević, Milan Kolarević, Experimental and thermodynamic study isothermal section at 600°C and 400°C of ternary Bi-Cu-Ge system, The 52 th International October Conference on Mining and Metallurgy, 29 - 30 November 2021, Bor (Serbia), 165-168, ISBN: 978‐86‐6305‐119‐5 (M33)
 21. Aleksandar Đorđević, Duško Minić, Milena Premović, Dragan Manasijević, Milan Kolarevic, Vladica Ristić, Study of temperature phase transformation of the ternary Bi-Cu-Ge system, Experimental examination and thermodynamic description of the ternary Bi-Ga-Ge system, The 52th International October Conference on Mining and Metallurgy, 29 - 30 November 2021, Bor (Serbia), 169-172, ISBN: 978‐86‐6305‐119‐5 (M33)
 22. Dusko Minic, Milena Premovic, Aleksandar Djordjevic, Milan Milosavljevic, Effect Of Chemical Composition On The Microstructure, Hardness And Electrical Conductivity Profiles Of The Bi-Ge-In Alloys, X Triennial International Conference Heavy Machinery - Hm 2021, June 23 - 25 2021, Vrnjačka Banja, Serbia (M33)
 23. Aleksandar Djordjevic, Dusko Minic, Milena Premovic, Milan Kolarevic, Milan Milosavljevic, Mechanical And Electrical Properties Of The Bi-Ge-Sn Alloys, X
  Triennial International Conference Heavy Machinery - Hm 2021, June 23 - 25 2021, Vrnjačka Banja, Serbia (nenam ih skinute) (M33)
 24. Milan Milosavljevic, Milena Premovic, Dusko Minic, Aleksandar Djordjevic, Experimental Investigation And Thermodynamic Description Of The Ternary Cu-Ge-Pb System, X Triennial International Conference Heavy Machinery - Hm 2021, June 23 - 25 2021, Vrnjačka Banja, Serbia (nenam ih skinute) (M33)
 25. Duško Minić, Dragan Manasijević, Aleksandar Đorđević, Milena Premović, Experimental investigation of the ternary Cu-Ge-Sb system, Osmi simpozijum o
  termodinamici i faznim dijagramima, 19-20 Jun 2017, Kosovska Mitrovica (Serbia), 36-37, ISBN: 978-86-80893-71-6 (M34)
 26. Aleksandar Đorđević, Milena Premović, Milica Tomović, Aleksandar Marković, Experimental and thermodynamic description of ternary Bi-Cu-Ga system, Osmi simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, 19-20 Jun 2017, Kosovska Mitrovica (Serbia), 44-45, ISBN: 978-86-80893-71-6 (M34)
 27. Milica Tomović, Milena Premovic, Aleksandar Đorđević, Dušan Milisavljević, Determination of 300 °C isothermal section of Cu-In-Ni phase diagram by microanalysis, X-ray diffraction, and hardness and electrical conductivity measurements, Osmi simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, 19-20 Jun 2017, Kosovska Mitrovica (Serbia), 46-47, ISBN: 978-86-80893-71-6 (M34)
 28. Aleksandar Djordjević, Milena Premović, Duško Minić, Vladan Ćosović, Thermodynamic description of the ternary Bi-Ge-In systems, Deveti simpozijum o
  termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 21-22 jun 2019, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 42-43, ISBN: 978-86-80893-96-9 (M34)
 29. Aleksandar Djordjević, Milena Premović, Dejan Guresic, Vladan Ćosović, Thermodynamic description of the ternary Bi-Ge-Sn systems, Deveti simpozijum o
  termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 21-22 jun 2019, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 44-45, ISBN: 978-86-80893-96-9 (M34)
 30. Milica Tomović, Dusko Minic, Jelena Đokić, Milena Premović, Dejan Gurešić, Aleksandar Đorđević, Modeling of the asbestos particle dispersion in the atmosphere from abandoned mine site in different climatic conditions, Deveti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 21-22 jun 2019, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 56-57, ISBN: 978-86-80893-96-9 (M34)
 31. Milica Tomović, Dusko Minic, Jelena Đokić, Milena Premović, Aleksandar Đorđević, Dejan Gurešić, Modeling of the dispersion of the bearing particles lead-zinc in different climatic conditions, Deveti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 21-22 jun 2019, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 58-59, ISBN: 978-86-80893-96-9 (M34)
 32. Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, Ivana Marković, Milan Gorgievski, Uroš Stamenković, Duško Minić, Milena Premović, Aleksandar Đorđević, Vladan Ćosović, Structural and thermal properties of the Ag-Ge alloys, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 21-22, ISBN: 978-86-81656-22-8 (M34)
 33. Aleksandar Đorđević, Milena Premović, Dejan Gurešić, Milan Kolarević, Milica Tomović, Effect of chemical composition on the microstructure, hardness and electrical conductivity profiles of the Ge-In-Zn alloys, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 64-65, ISBN: 978-86-81656-22-8 (M34)
 34. Aleksandar Đorđević, Aleksandar Todic, Milena Premović, Duško Minić, Milica Tomović, Effect of chemical composition on the microstructure, hardness and electrical conductivity profiles of the Gа-Ge-Zn alloys, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 66-67, ISBN: 978-86-81656-22-8 (M34)
 35. Milan Milosavljević, Duško Minić, Milena Premović, Aleksandar Đorđević, Milica Tomović, Extrapolation of phase diagram of the Cu-Ge-Pb system, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 68-69, ISBN:  978-86-81656-22-8 (M34)
 36. Milena Premović, Milan Milosavljević, Aleksandar Đorđević, Milica Tomović, Experimental and thermodynamic study of isothermal sections at 600 and 400 °C of ternary Cu-Ge-Pb system, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 70-71, ISBN: 978-86-81656-22-8 (M34)
 37. Duško Minić, Milena Premović, Milan Milosavljević, Aleksandar Đorđević, Study of temperature phase transformation of the ternary Cu-Ge-Pb system, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 72-73, ISBN:  978-86-81656-22-8 (M34)
 38. Aleksandar Marković, Duško Minić, Dejan Gurešić, Milena Premović, Aleksandar Đorđević, Mechanical and electrical properties of the ternary Ag-Ga-Ge alloys, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima sa medjunarodnim učćem, 25-26 jun 2021, Kosovska Mitrovica, (Serbia) 76-77, ISBN: 978-86-81656-22-8 (M34)

Радови са домаћих конференција
 1. Aleksandar Đorđević, Milica Tomović, mentor: Duško Minić, Experimental investigation of ternary Bu-Cu-Ga system, 4 nd International Student Conference on Technical Sciences, 20–21 Oktobar 2017, Borsko jezero (Serbia), 
 2. Milica Tomović, Aleksandar Đorđević, mentor: Milena Premović, Thermodynamic description of ternary Bi-Cu-Ga system, 4nd International Student Conference on Technical Sciences, 20–21 Oktobar 2017, Borsko jezero (Serbia),
 3. Aleksandar Đorđević, Milica Tomović, Bojan Todorović, mentor: dr Milena Premović, Investigation of the ternary Ge-Sn-X (X=In,Zn) systems, 5nd International Student Conference on Technical Sciences, 28 Septembar – 01 Oktobar 2018, Bor (Serbia), 
 4. Milica Tomović, Aleksandar Đorđević, mentor: dr Duško Minić, Description of ternary Ag-Ge-Ga system, 5 nd International Student Conference on Technical Sciences, Septembar – 01 Oktobar 2018, Bor (Serbia),
 5. Aleksandar Đorđević, Milica Tomović, mentor: prof. dr Duško Minić, Experimental investigation and thermodynamic prediction of the Al-Ag-Ga phase diagram, 2nd International Student Conference on geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields, 13–14 July 2015, Bor (Serbia),
 6. Milica Tomović, Aleksandar Đorđević, mentor: prof. dr Duško Minić, Mechanical and electrical properties of the ternary Al-Ag-Ga system, 2nd International Student Conference on geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields, 13–14 July 2015, Bor (Serbia),
 7. Milica Tomović, Aleksandar Đorđević i Jovana Galjak, Eksperimentalno istraživanje i termodinamičko predviđanje trojnog Al-Ag-Ga sistema, Zbornik radova Međunarodnog skupa studenata tehnologije, 01-11 Novembar 2015, Novi Sad (Srbija),
 8. Aleksandar Đorđević, Milica Tomović i Jovana Galjak, Eksperimentalno ispitivanje niskotemperaturnog trojnog Bi-Ga-In sistema, Zbornik radova Međunarodnog skupa studenata tehnologije, 01-11 Novembar 2015, Novi Sad (Srbija),
 9. Jovana Galjak, Milica Tomović i Aleksandar Đorđević, Dobijanje destilata šljive sorte stenlej, Zbornik radova Međunarodnog skupa studenata tehnologije, 01-11 Novembar 2015, Novi Sad (Srbija),
 10. Milica Tomović, Aleksandar Đorđević, Jovana Galjak and Aleksandar Marković, mentor: dr. Milena Premović, Experimental investigation of isothermal sections at 200 ° C of the ternary Al-Ag-Ga systems, The fifth international symposium for students, 27 November 2015, Kraljevo (Serbia), 5-8
 11. Aleksandar Đorđević, Milica Tomović, Jovana Galjak and Dušan Milisavljević, mentor: prof. dr Duško Minić, Mechanical and electrical properties of the ternary Al-Ag-Ga, The fifth international symposium for students, 27 November 2015, Kraljevo (Serbia), 9-12

Књиге и монографије
 1.  

Национални пројекти
 1.  

Међународни пројекти
 1.