Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Рада Радуловић

др Рада Радуловић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за грађевинско конструктерство

Стручни назив

Доктор техничких наука – грађевинарство

Ужа научна област

Материјали и конструкције

Датум избора у звање

24.5.2021. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OG7 Грађевински материјали 1

20.OG10 Грађевински материјали 2

20.OG48 Технологија бетона

20.OG49 Савремени материјали у грађевинарству

20.OA15 Грађевински материјали и физика у архитектури

1.3.4.OOГС.4 Токови материјала и отпада и принципи циркуларне економије

1.3.4.ООГС.5 Утицаји материјала

Радови у часописима са SCI листе
 1. Vladimir Radojičić, Rada Radulović, Mirsad Tarić & Srdjan Jović (2020): The influence of the steel fibers on improvement of mechanical characteristic of concrete, Mechanics Based Design of Structures and Machines. ISSN: 1539-7734 https://doi.org/10.1080/15397734.2020.1798782 

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Рада Радуловић, Драгица Јевтић, Властимир Радоњанин: Својства цементних кошуљица са додатком полипропиленских влакана и компезатора скупљања, Грађевински материјали и конструкције, вол. 59, бр.1, стр. 17 - 35, UDK: 691.54 666.94, Оргинални научни рад, Часопис за истраживање у области материјала и конструкција, ISSN 2217-8139 (print); 2334-0229 (online), 2016.
 2. Рада Радуловић, Михаило Мурављов, Иван Денисенко: Квалитет цементне кошуљице при њеном извођењу на класичан начин, Материјали и конструкције, вол. 53, бр.1, стр. 52 - 60, 0543-0798, UDK: 691.54; 666.94=861, 2010.
 3. Рада Радуловић, Иван Денисенко: Цементна кошуљица - технологија и карактеристике, Грађевински календар бр.43, Савез грађевинских инжењера, стр. 194 - 229, UDK:691.54.666.94, ISSN 0352-2733 COBISS: SR-ID43031, 2010.

Радови са међународних конференција
 1. Aleksic J, Miletić M, Radulović R, Božović J: CONTAINERIZATION: REALITY OR VISION OF NEW AGE, 7th International Conference “Civil Engeneering Science and Practice“ - GNP2020, Kolašin, Montenegro, March 10.-14th, 2020, Zbornik radova, Građevinski fakultet Podgorica, pp.819-826, ISBN 978-86-82707-32-5.
 2. Aleksić, Ј., Radulović, R., CONTAINERS AS MODULES FOR CONSTRUCTIONS IN CRISIS AREAS, iNDiS 2012; PLANNING, DESIGN, CONSTRUCTION AND RENEWAL IN THE CIVIL ENGINEERING, International Scientific Conference Proceedings, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, 28 - 30 November 2012, ISBN 978-86-7892-453-8, str. 724-732.
 3. Р. Радуловић, М. Мурављов, И. Денисенко: „Истраживање могућности примене шљаке у грађевинарству настале као продукт силикотермијског редукционог процеса производње магнезијума", Међународни симпозијум Заштита животне средине у индустријским подручјима, Факултет техничких наука, ISBN: 987-86- 80893-23-5, Косовска Митровица 2009

Радови са домаћих конференција
 1. Radulović R., Jevtić D., Aleksić J.:"Uticaj načina ugradnje na svojstva sitnozrnih cementnih kompozita", Konferencija Savremeni materijali i konstrukcije sa regulativom, Beograd, 17, jun 2016, ISBN 978-86-87615-07-6, COBISS.SR-ID 224025356, str 21-29, UDK:691.535; 666.971 

Књиге и монографије
 1. Рада Радуловић, Помоћни уџбеник из предмета Грађевински материјали 1, Факултет техничких наука, 2020. ISBN 978-86-81656-14-3.
 2. Поглавље у међународној монографији:
 3. Merima Šahinagić – Isović, Marko Ćećez and Rada Radulović, Impact of Climate and Pollution on Resilience of Some Conventional Building Materials, Book 5: Sustainable and Resilient Building Design: Approaches, Methods and Tools, ISBN 9789463660327 https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/series/KLABS

Национални пројекти

 

Међународни пројекти
 1. Erasmus+ Capacity-Building project in the field of Higher Education number 2015- 3764/001-001, Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments (KLABS) (561675-EEP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CHBE-JP).
 2. Erasmus+ Capacity building in Higher Education project, titled: Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM) (597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)