Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Катедра за пројектовање и урбанизам

Факултет техничких наука Косовска Митровица

1. др Мирко Грбић, ванредни професор шеф Катедре
mirko.grbic@pr.ac.rs
2. мр Звонко Павличић, редовни професор члан zvonko.pavlicic@pr.ac.rs
3. др Саја Косановић, редовни професор члан saja.kosanovic@pr.ac.rs
4. др Душан Томановић, ванредни професор члан dusan.tomanovic@pr.ac.rs
5. др Ружица Божовић, ванредни професор члан ruzica.bozovic@pr.ac.rs
6. др Јулија Алексић, ванредни професор члан julija.aleksic@pr.ac.rs
7. др Бранислав Фолић, ванредни професор члан branislav.folic@pr.ac.rs
8. др Мирјана Милетић, доцент члан mirjana.miletic@pr.ac.rs
9. др Небојша Гаџић, доцент члан nebojsa.gadzic@pr.ac.rs
10. др Јасмина Лукић, доцент члан jasmina.lukic@pr.ac.rs
11. др Марија Стаменковић, доцент члан marija.stamenkovic@pr.ac.rs
12. др Велимир Стојановић, асистент са докторатом члан velimir.stojanovic@pr.ac.rs
13. Марија Ранђеловић, асистент члан marija.randjelovic@pr.ac.rs
14. Миљана Васић, асистент члан miljana.vasic@pr.ac.rs
15. Јелена Божовић, асистент члан jelena.bozovic1@pr.ac.rs
16. Ненад Николић, асистент члан nenad.nikolic@pr.ac.rs
17. Оливера Лекић Главан, асистент члан olivera.lekic@pr.ac.rs
18. Марта Грбић, асистент члан marta.grbic@pr.ac.rs