Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Упис 2024 – Основне академске студије

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Студијски програми

Услови уписа

Пријављивање кандидата ће се вршити електронским путем (on line) или лично у просторијама студентске службе Факултета крајем јуна 2024. године.

 1. Сви кандидати полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ, а за Архитектонски студијски програм и пријемни испит из СЛОБОДНОГ ЦРТАЊА.
 2. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (фотокопирница) предају фотокопије следећих докумената:
 • сведочанства сва четири разреда средње школе
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита
 1. Дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту.
 2. Решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).
 3. Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса Конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.
 4. Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.
 5. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Сва остала обавештења кандидати могу добити у Одељењу службе за студентска питања Факултета техничких наука на телефон 028 425321.

Припремна настава

Факултет организује бесплатну припремну наставу за полагање пријемног испита из Математике и Слободног цртања. Заинтересовани ученици треба да се пријаве до 20. априла, тако што ће послати своје податке, име и презиме на имејл: pripremna.nastava@ftn.pr.ac.rs. Припремна настава ће се одржати у периоду од 12:00 до 14:00 часова у следећим терминима:

 • 08.05.2024.
 • 15.05.2024.
 • 22.05.2024.
 • 29.05.2024.
 • 05.06.2024.
 • 06.06.2024.

Збирка задатака из математике

Примери тестова из Математике из претходних година: