Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Студентски парламент

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Студентски парламент

Студентски парламент је орган Универзитета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету.

Представници студената у органима и телима универзитета, другим установама, институцијама и телима у којима студенти именују своје представнике раде у циљу остваривању права и заштите интереса студената.

Чланови

1. Никола Дедић
2. Филип Јакшић
3. Никола Здравковић
4. Марко Костић
5. Душан Борисављевић
6. Душан Стаменковић
7. Николија Насковић
8. Катарина Пејовић
9. Мирза Реџепагић
10. Немања Декић
11. Страхиња Вујовић
12. Урош Пантовић
13. Ђорђе Михајловић
14. Анђела Вукићевић

 

15. Дарко Костић
16. Дарија Машковић
17. Саво Лазић
18. Ратко Стевић
19. Марија Максимовић
20. Александар Ђурђевић
21. Мирослав Радомировић
22. Бојан Нишавић
23. Наташа Бједић
24. Анђела Врзић
25. Бора Радовановић
26. Александар Кадић
27. Марко Агатоновић
28. Жарко Мартиновић
29. Алекса Соврлић
30. Петар Арсић
31. Лидија Максић
32. Живко Насковић

Чланови органа факултета

Чланови Савета факултета
1. Филип Јакшић
2. Никола Дедић
3. Немања Декић
Чланови ННВ факултета
1. Филип Јакшић
2. Никола Здравковић
3. Немања Дедић
Представници у Студентском парламенту универзитета
1.
2.
3.