Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Факултет

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Факултет техничких наука у Косовској Митровици основала је Влада Републике Србије Одлуком о оснивању Факултета техничких наука у Косовској Митровици и о укидању Електротехничког факултета у Приштини, Машинског факултета у Приштини, Грађевинско – архитектонског факултета у Приштини и Рударско – металуршког факултета у Косовској Митровици, 19. окобра 2001. године ( „Сл. гласник РС“ бр. 60/2001).

Факултет техничких наука је високошколска установа и високошколска јединица Универзитета у Приштини са Својством правног лица. Назив факултета је: Универзитет у Приштини Факултет техничких науака. Седиште факултета је у Косовској Митровици, ул. Кнеза Милоша бр. 7. Скраћен назив факултета је ФТН. У пословној коресподенцији факултет користи и назив на енглеском језику: University of Pristina, Faculty of Technical Sciences. Факултет је уписан у судски регистар Привредног суда у Приштини са седиштем у Краљеву, бр. регистарског улошка ФН. 252/01 од 11.12.2001. године. Дан Факултета је 19. октобар, чиме се обележава дан оснивања Факултета.

Факултет техничких наука, у складу са дозволом за рад, остварује академске и струковне студијске програме, изводи образовне курсеве у циљу образовања током читовог живота и друге облике студија за иновације знања и стручног образовања и усавршавања, остварује и развија научно-истраживачки и стручни рад у оквиру научних области за које је акредитован. У процесу наставе на Факултету техничких наука су ангажовани истакнути наставници са других Универзитета Републике Србије.

У склопу факултета се налазе рачунски центар, библиотека и ТВ студио.

Рачунски центар је формиран са намером да обезбеди подршку осавремењивању процеса извођења наставе и научно – истраживачког рада на ФТН и налази се на првом спрату наставног блока у згради ФТН.

Библиотека се такође налази у згради факултета и располаже простором који одговара библиотечким стандардима. Поседује радни и складишни простор од 40 м2 и читaоницим од 80 м2. Читаоница има 50 места у угодном амбијенту.

ТВ студио.

Од школске 2017/2018. године на Факултету техничких наука је започео са радом и најсавременији мултимедијални ХДТВ студију за реализацију ТВ програма. Основан је у оквиру Erasmus+ DBBT пројекта, а у циљу стицања практичних знања из области дигиталне телевизијске технике и емитовања. Студио је опремљена најсавременијом 4К опремом за комплетну ТВ продукцију и постпродукцију. ХДТВ студио помоћу IP везе се може повезати са било којом ТВ у свету. Студио је дизајниран тако да буде мултифункционалан и састоји се из следећих просторија: режије где су смештени аудио и видео контролни уређаји, машинска соба која је звучно и топлотно изолована у којој су смештени уређаји телевизијског система, студијски део који се састоји из три сцене (две неутралне и једна са зеленим платном за виртуелни студио) и деск соба са рачунарима.

У оквиру студија формирана је и Студентска телевизија ФТН ТВ. Студентска телевизија je почела са радом 2017. године и бави се реализацијом искључиво научним, образовним и едукативним садржајем. Продукцију и постпродукцију у целости реализују студенти Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици под менторством асистената и професора.