Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Руководство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Поред наведених општих, продекан је задужен и за следеће послове:

  • Координацију активности наставника и сарадника на реализацији студијских програма

Архитектура, Грађевинско инжењерство, Одрживост и отпорност грађене средине, на свим нивоима студија.

  • Координацију активности из надлежности Катедре за пројектовање и урбанизам,

Катедре за грађевинско конструктерство, и Катедре за управљање пројектима у грађевинарству.

Поред наведених општих, продекан је задужен и за следеће послове:

  • Координацију активности наставника и сарадника на реализацији студијских програма

Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду,

и Управљање ризицима од природних катастрофа, на свим нивоима студија.

  • Координацију активности из надлежности Катедре за рударство, Катедре за технологију,

и Катедре за заштиту животне средине и заштите на раду.

Поред наведених општих, продекан је задужен и за следеће послове:

  • Координацију активности наставника и сарадника на реализацији студијских програма

Машинско инжењерство и Саобраћајно инжењерство, на свим нивоима студија.

  • Координацију активности из надлежности Катедре за механику, Катедре за саобраћај и транспорт,

Катедре за производно машинство и Катедре за конструкције, термотехнику и термоенергетику.

Поред наведених општих, продекан је задужен и за следеће послове:

  • Координацију активности наставника и сарадника на реализацији студијских програма

Електротехничко и рачунарско инжењерство, на свим нивоима студија.

  • Координацију активности из надлежности Катедре за електроенергетику, Катедре за електронику и телекомуникације,

Катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику, и Катедре за општеобразовне предмете