Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Руководство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

ДЕКАН:

др Срђан Јовић, редовни професор

srdjan.jovic@pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО:

др Бојан Перовић, доцент

bojan.perovic@pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО:

др Живче Шаркоћевић, ванредни професор

zivce.sarkocevic@pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА АРХИТЕКТУРУ И ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО:

др Ружица Божовић, ванредни професор

ruzica.bozovic@pr.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА РУДАРСКО, ТЕХНОЛОШКО И ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ:

др Гордана Милентијевић, редовни професор

gordana.milentijevic@pr.ac.rs

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА:

др Александра Петровић, дипломирани правник

aleksandra.petrovic@pr.ac.rs

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН:

Филип Јакшић