Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Служба за студентска питања

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Служба за студентска питања

Служба за студентска питања обавља послове уписа и исписа студената за све нивое студија, послове организовања испита, израде дипломских радова и докторских дисертација као и обраду података и административне послове по студентским захтевима.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 105

Особље

Миливоје Џудовић
самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф службе за студентска питања milivoje.dzudovic@pr.ac.rs
Мирјана Смикић
стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања mirjana.smikic@pr.ac.rs
Јасмина Јоксимовић
стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања jasmina.joksimovic@pr.ac.rs
Светлана Виторовић
стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања svetlana.vitorovic@pr.ac.rs