Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Докторске академске студије
Звање које се стиче Доктор наука – Машинство (Др.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Трајање (година / семестри) 3/6
Укупан број ЕСПБ бодова 180

 

Наставни план

Књига предмета

Књига ментора

Листа наставника/ментора