Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Технолошко инжењерство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Мастер академске студије
Звање које се стиче Мастер инжењер технологије (Маст. инж. технол.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Технолошко инжењерство
Трајање (година / семестри) 1/2
Укупан број ЕСПБ бодова 60
Студијски модули
1. Општа технологија

2. Прехрамбена технологија

 

Наставни план

Књига предмета