Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Служба за опште и правне послове

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове обавља опште и правне послове у оквиру делокруга рада Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 115

Особље

Александра Андријевић
правно-кадровски аналитичар
aleksandra.andrijevic@pr.ac.rs
Јулијана Врзић службеник за јавне набавке
julijana.vrzic@pr.ac.rs
Снежана Митровић самостални правни сарадник snezana.mitrovic@pr.ac.rs
Марица Радојчић сарадник за административне послове
marica.radojcic@pr.ac.rs
Небојша Миладиновић Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду nebojsa.miladinovic@pr.ac.rs