Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Управљање ризицима од природних катастрофа

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Мастер академске студије
Звање које се стиче Мастер инжењер (Маст. инж.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Трајање (година / семестри) 1/2
Укупан број ЕСПБ бодова 60

 

Наставни план

Књига предмета