Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Лабораторије

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Милан Илић

Лабораторија за општу, неорганску и аналитичку хемију

самостално стручно-технички сарадник

milan.ilic@pr.ac.rs
Милош Гвоздић

Лабораторија за архитектуру и просторно планирање

самостално стручно-технички сарадник

milos.gvozdic@pr.ac.rs
Немања Мишић

Лабораторија за електротехнику

самостално стручно-технички сарадник

nemanja.misic@pr.ac.rs
Дарко Дрманац

Лабораторија

самостално стручно-технички сарадник

darko.drmanac@pr.ac.rs
Владимир Максимовић

Лабораторија

самостално стручно-технички сарадник

vladimir.maksimovic@pr.ac.rs
Дејан Коблишка

Лабораторија

самостално стручно-технички сарадник

dejan.kobliska@pr.ac.rs
Марија Стаменковић

Лабораторија

самостално стручно-технички сарадник

marija.stamenkovic@pr.ac.rs
Славица Лукић

Лабораторија

Лаборант

slavica.lukic@pr.ac.rs
Горица Кораћ Лабораторија

Лаборант

gorica.korac@pr.ac.rs
Милена Дудић Лабораторија

Лаборант

milena.dudic@pr.ac.rs
Дејан Лазовић Лабораторија за материјале, механику и саобраћај

самостално стручно-технички сарадник

dejan.lazovic@pr.ac.rs