Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Служба за одржавање и обезбеђење објекта

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Служба за одржавање и обезбеђење објекта

Служба за одржавање и обезбеђење објекта стара се за одржавање објекта Факултета као и техничке послове.

Особље

 

Александар Вујаковић Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме
Милутин Палевић Домар
Милош Миљојковић Радник на одржавању инсталација
Голуб Петронијевић Портир-ноћни чувар
Срећко Радосављевић Портир-ноћни чувар
Миодраг Јаковљевић Портир-ноћни чувар
Далиборка Милутиновић Спремачица-кафе куварица
Бранислава Виријевић Хигијеничар
Биљана Мемаровић Хигијеничар
Славица Мемаровић Хигијеничар
Љиљана Радосављевић Хигијеничар
Сузана Чижов Хигијеничар
Гордана Мемаровић Хигијеничар
Марина Јовановић Хигијеничар
Светлана Прица Рецепционар-спремачица