Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Катедра за заштиту животне средине и заштиту на раду

Факултет техничких наука Косовска Митровица