Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Пројекти

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Национални пројекти

Редни број Назив пројекта Број пројекта Број учесника са ФТН Број истраживачких месеци Област
1. Развој модела мале хидро електране за изоловано напајање рибњака и микромреже са различитим обновљивим изворима енергије 33046 10 64 ТР – Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
2. Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима 172037 2 16 ОИ – Хемија
3. Динамика хибридних система сложених структура. Механика материјала 174001 3 24 ОИ – Математика, компјутерске науке и механика
4. Преклиничка испитивања биоактивних супстанци 41010 1 4 ИИИ – Биомедицина
5. Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије 42006 2 12 ИИИ – Енергетика и енергетска ефикасност
6. Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона 33016 1 8 ТР – Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
7. Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала 35034 1 4 ТР – Машинство и индустријски софтвер
8. Развој нових информационо-комуникационих технологија коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици заштити националне баштине и образовању 44006 1 8 ИИИ – Информационе и комуникационе технологије
9. Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна 35006 1 8 ТР – Машинство и индустријски софтвер
10. Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема 32036 1 8 ТР – Електроника, телекомуникације и информационе технологије
11. Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала 172034 1 8 ОИ – Хемија
12. Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник 33045 6 24 ТР – Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
13. Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије 33029 1 4 ТР – Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
14. Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема 37016 3 16 ТР – Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха
15. Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера 35026 4 14 ТР – Машинство и индустријски софтвер
16. Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије “Појмовник српске културе” 47016 5 24 ИИИ – Унапређење доношења државних одлука
17. Високоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова 174005 1 4 ОИ – Математика, компјутерске науке и механика
18. Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима 174024 1 4 ОИ – Математика, компјутерске науке и механика
19. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање 43007 13 76 ИИИ – Заштита животне средине и климатске промене
20. Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама 32037 2 12 ТР – Електроника, телекомуникације и информационе технологије
21. Оптимизација перформанси енергетски ефикасних рачунарских и комуникационих система 32023 3 16 ТР – Електроника, телекомуникације и информационе технологије
22. Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 32052 1 4 ТР – Електроника, телекомуникације и информационе технологије
23. Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичним и сорпционим процесима 45001 2 16 ИИИ – Интегрална интердисциплинарна истраживања

 

Међународни пројекти

Редни број Назив пројекта Број пројекта Web сајт пројекта Период имплементације Тип пројекта Координатор
1. Development of Training Network for Improving Education in Energy Efficiency 530379-TEMPUS-1-2012-1-LV-TEMPUS-JPCR https://e-energy.rtu.lv/ TEMPUS Партнерски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
2. Restructuring of Study Programme in Architecture toLong-cycle integrated Master in line with EU standards 530440-TEMPUS-1 2012-1-XM-TEMPUS-JPCR TEMPUS Партнерски пројекат др Саја Косановић, редовни професор
3. Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments (KLABS) 561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP www.klabs.pr.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Координаторски пројекат др Саја Косановић, редовни професор
4. Digital Broadcasting and Broadband Technologies (DBBT) 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP www.dbbt.pr.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Координаторски пројекат др Синиша Илић, редовни професор
5. Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP www.natrisk.ni.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Партнерски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
6. Eletrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND) 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP elemend.ba ERASMUS + CBHE K2 Партнерски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
7. Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF) 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP trafsaf.pr.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Координаторски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
8. Development of a Master Curriculum for Water Resources Management (SWARM) 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP www.swarm.ni.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Партнерски пројекат др Јелена Ђокић, ванредни професор
9. Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms (SMARTEL) 618534-EPP-1-2O2O-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP www.smartel.pr.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Координаторски пројекат др Синиша Илић, редовни професор
10. Knowledge triangle for a low carbon economy (KALCEA) 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP kalcea.com ERASMUS + CBHE K2 Партнерски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
11. Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs PELMOB 101082860-PELMOB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE pelmob.pr.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Координаторски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
12. Transport of Dangerous Goods – Modernization of Curricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs – DGTRANS 101082187-DGTRANS-ERASMUS-EDU-2022-CBHE dgtrans.pr.ac.rs ERASMUS + CBHE K2 Координаторски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
13. Western Balkan entrepreneurial university alliances– keeping in touch for lifelong relations AL4LIFE ERASMUS-EDU-2022-CBHE www.al4life.ucg.ac.me ERASMUS + CBHE K2 Партнерски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
14. Sustainable transportation within the framework of green deal SPHERE 101128065 — SPHERE — ERASMUS-EDU-2023-CBHE SPHERE ERASMUS + CBHE K2 Координаторски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
15. New energy competence system and technology for WB energy stability system curriculum reform NEST4WB 101129321 — NEST4WB — ERASMUS-EDU-2023-CBHE NEST4WB ERASMUS + CBHE K2 Партнерски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор
16. Network of centers for regional short study programs in the countries of the Western Balkans WBNET 101128813 — WBNET — ERASMUS-EDU-2023-CBHE WBNET ERASMUS + CBHE K2 Партнерски пројекат др Небојша Арсић, редовни професор

 

Остали пројекти

Редни број Назив пројекта Тип пројекта Број учесника са ФТН Период имплементације
Координатор
1. Израда нових лабораторијских вежби за предмете из области информационо-комуникационих технологија (ЛАБ-ИКТ) МПНТР – Развој високог образовања 4 01.10.2018 – 30.06.2019. др Миле Петровић, редовни професор
2. Имплементација пројектне наставе кроз иновиране лабораторијске вежбе засноване на рачунарским платформама отвореног кода – РПОК МПНТР – Развој високог образовања 5 01.10.2020 – 30.06.2021. др Бранимир Јакшић, ванредни професор
3. Иновирање лабораторијских вежби и наставе на групи предмета на модулу Рачунарство и информатика, основних академских студија Електротехничког и рачунарског инжењерства на Факултету техничких наука у Косовској Митровици (ЛВН-РИ) МПНТР – Развој високог образовања 4 01.10.2020 – 30.06.2021. др Ристо Бојовић, ванредни професор
4. Практична наука – Популаризација техничко-технолошких наука кроз мултимедијалне форме Центар за промоцију науке – Промоција и популаризација науке 2021. 9 01.09.2021 – 30.06.2022. др Бранимир Јакшић, ванредни професор