Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Богдан Ћирковић

др Богдан Ћирковић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за производно машинство

Стручни назив

Доктор наука - производно машинство

Ужа научна област

Производно машинство и индустријски инжењеринг

Датум избора у звање

26.06.2020.

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

Технологије обраде

Технологије обраде деформисањем

Машине за обраду деформисањем

Аутоматизација процеса пластичног деформисања

ЦИМ системи

Саобраћај и окружење

Планирање саобраћаја

Управљање одржавањем

Безбедност машина, опреме и производа

Радови у часописима са SCI листе
 1. Cirkovic Bogdan, Camagic Ivica, Vasic Nemanja, Burzic Zijah, Folic Boris , Analysis of the Supporting Structure of Composite Material Tool Machine Using the Finite Element Method (Article), TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, (2015), vol. 22 br. 1, str. 95-98, (M23) https://hrcak.srce.hr/135068
 2. Milovancevic Milos, Denic Nebojsa, Cirkovic Bogdan, Nesic Zoran, Paunovic Marija, Stojanovic Jelena, Prediction of shear debonding strength of concrete structure with high-performance fiber reinforced concrete, STRUCTURES, (2021), vol. 33 br. str 4475-4480 DOI: 10.1016/j.istruc.2021.07.012
 3. Cao Yan, Pourrostam Towhid, Zandi Yousef, Denic Nebojsa, Cirkovic Bogdan, Agdas Alireza, Sadighi, Selmi Abdellatif, Vujovic Vuk, Jermsittiparsert Kittisak , Analyzing the energy performance of buildings by neuro-fuzzy logic based on different factors, Environment, Development and Sustainability (2021) 23:17349–17373
  DOI: 10.1007/s10668-021-01382-4
 4. Kuzman Boris, Petkovic Biljana, Denic Nebojsa, Petkovic Dalibor, Cirkovic Bogdan, Stojanovic Jelena , Estimation of optimal fertilizers for optimal crop yield
  by adaptive neuro fuzzy logic, RHIZOSPHERE, (2021), vol. 18 br.100358 DOI: 10.1016/j.rhisph.2021.100358
 5. Ivica Camagic, Nemanja Vasic, Bogdan Cirkovic, Zijah Burzic, Aleksandar Sedmak, Aleksandar Radovic, Influence of temperature and exploitation period on fatigue crack
  growth parameters in different regions of welded joints, Frattura ed integrita strutturale, 2016. vol 10, no 36, pages 1-7 DOI https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.36.01

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Ivica Camagic, Nemanja Vasic, Bogdan Cirkovic, Zijah Burzic, Aleksandar Sedmak, Aleksandar Radovic , Influence of temperature and exploitation period on fatigue crack
  growth parameters in different regions of welded joints, Frattura ed integrita strutturale, 2016. vol 10, no 36, pages 1-7, (M24) DOI https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.36.01
 2. Čamagić Ivica, Vasić Nemanja, Ćirković Bogdan, Cvetković Slavica, Vasić Zlatibor, Ispitivanje promenljivim i udarnim opterećenjem zavara HSLA čelika, Integritet i vek konstrukcija, vol. 10, br. 3, str. 231-234, 2010. (M24) http://divk.inovacionicentar.rs/ivk/ivk10/231-234-IVK3-2010-IC-NV-BC-SC-ZV.pdf
 3. B. Ćirković, I. Čamagić, N. Vasić, A. Ilić, RESEARCH ON THE INFLUENCE OF COMPOSITE MATERIALS ON THE INTEGRITY OF THE SUPPORTING STRUCTURE OF THE MACHINE EXPOSED TO VARIABLE STRESS, INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA Vol. 13, br. 2 (2013), str. 125–130 (M24) http://divk.inovacionicentar.rs/ivk/ivk13/125-IVK2-2013-BC-IC-NV-AL.pdf
 4. Čamagić, Z. Burzić, A. Sedmak, N. Vasić, B. Ćirković, Mahdi Mohamed Ahmad Algool, Influence of Mechanical Properties and Microstructural Heterogeneity of Welded Joint Constituents on Tensile Properties and Fracture Toughness at PlaneStrain, KIc, STRUCTURAL INTEGRITY AND LIFE, ISSN 1451-3749 (štampano izdanje) (printed edition), EISSN 1820-7863 (Online),Vol. 14, No. 1, 2014., pp. 45-49, (M24) http://divk.inovacionicentar.rs/ivk/ivk14/045-IVK1-2014-IC-ZB-AS-NV-BC-MMA.pdf.

Радови са међународних конференција
 1. Страхиња ЂУРОВИЋ, Драган ЛАЗАРЕВИЋ, Богдан НЕДИЋ, Богдан ЋИРКОВИЋ, Влатко МАРУШИЋ, QUALITY OF MACHINED SURFACE TOPOGRAPHY BASED ON CLAMPING ERROR AND DEVIATION OF MILLING TEETH, 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION ENGINEERING OF SERBIA, 14 – 15. October 2021, Čačak, Serbia, стр.113-122

Радови са домаћих конференција

 

Књиге и монографије
 1. Богдан Ћирковић, Машине за обраду деформисањем, Факултет техничких наука, Универзитет у Приштини, 2019. год., ИСБН 978-86-81656-01-3, бр. одлуке 1166/3-8 од 16.10.2019.

Национални пројекти
 1. Математичко моделирање понашања носећих структура машина за обраду деформисањем, Истраживачки пројекат Министарства науке и технологије РС, број пројекта КМ-144039
 2. Освајање технолошког поступка производње новог квалитета високолегираног хром-молибденоског челика отпорног на хабање, Иновациони пројекат

Међународни пројекти
 1. Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries trough Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Mater Studies, Project number 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
 2. GINA-II, 7-C-Annax-Erasmus+ HE Staff Mobility Agreement for Training - 2018