Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Мастер академске студије
Звање које се стиче Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Машинско инжењерство
Трајање (година / семестри) 1/2
Укупан број ЕСПБ бодова 60
Студијски модули
1. Транспортно инжењерство, конструкције и логистика

2. Термотехника и термоенергетика

3. Производно машинство

4. Друмски и градски саобраћај

 

Наставни план

Књига предмета