Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Обележја факултета

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Лого

Лого хоризонтални (AI)

Лого хоризонтални (PNG)

Лого вертикални (AI)

Лого вертикални (PNG)

Дефиниција боје и типографија

Шаблон за PowerPoint презентације

Шаблон (PPT)