Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Бојан Перовић

др Бојан Перовић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за електроенергетику

Стручни назив

Доктор наука  - електротехника и рачунарство

Ужа научна област

Електроенергетика

Датум избора у звање

31.05.2023. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОЕ15 Термички процеси у електроенергетици

ОЕ32 Елементи електроенергетских система

ОЕ36 Пројектов. пом. рачунара у електроенергетици

ОЕ53 Обновљиви извори енергије

ОЕ104 Специјализовани софтвери за пројекте ОИЕ

ОЕ87 Практикум из елемената ЕЕС са пројектом

МЕ10 Интеграција обновљ. извора у дистриб. систем

МЕ 9 Тржиште електричне енергије и дерегулација

ДЕ18 Одабрана поглавља из кабловске технике

ДЕ25 Одабрана поглавља из обновљивих извора енергије

ДЕ41 Фотонапонске и соларне технологије и њихова примена у урбаним срединама

Радови у часописима са SCI листе
 1. B. Perović, D. Klimenta, D. Tasić, N. Raičević, M. Milovanović, M. Tomović, J. Vukašinović, "Increasing the ampacity of underground cable lines by optimising the thermal environment and design parameters for cable crossings", IET Generation, Transmission & Distribution, 2022, DOI: 10.1049/gtd2.12448
 2. B. Perović, D. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, "A Transient Thermal Model for Flat-Plate Photovoltaic Systems and Its Experimental Validation", Elektronika ir Elektrotechnika, 2019, 25, (2), DOI: 10.5755/j01.eie.25.2.23203
 3. B. Perović, D. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, "A thermal model for open-rack mounted photovoltaic modules based on empirical correlations for natural and forced convection", Thermal Science, 2019, DOI: 10.2298/TSCI180512020P
 4. B. Perović, D. Tasić, D. Klimenta, J. Radosavljević, M. Jevtić, M. Milovanović, "Optimising the thermal environment and the ampacity of underground power cables using the gravitational search algorithm", IET Generation, Transmission & Distribution, 2018, 12, (2), pp. 423-430, DOI: 10.1049/iet-gtd.2017.0954
 5. B. Perović, J. Klimenta, D. Tasić, J. Peuteman, D. Klimenta, Lj. Andjelković, "Modeling the effect of the inclination angle on natural convection from a flat plate: the case of photovoltaic module", Thermal Science, 2017, 21, (2), pp. 925-938, DOI: 10.2298/TSCI140821059P
 6. M. Milovanović, J. Radosavljević, B. Perović, "A backward/forward sweep power flow method for harmonic polluted radial distribution systems with distributed generation units", International Transactions on Electrical Energy Systems, 2019, 30, (5), p. e12310, DOI: 10.1002/2050-7038.12310
 7. M. Milovanović, D. Tasić, J. Radosavljević & B. Perović (2020) Optimal Placement and Sizing of Inverter-Based Distributed Generation Units and Shunt Capacitors in Distorted Distribution Systems Using a Hybrid Phasor Particle Swarm Optimization and Gravitational Search Algorithm, Electric Power Components and Systems, 48:6-7, 543-557, DOI: 10.1080/15325008.2020.1797934
 8. M. Milovanović, J. Radosavljević, D. Klimenta, B. Perović, "GA-based approach for optimal placement and sizing of passive power filters to reduce harmonics in distorted radial distribution systems", Electrical Engineering, 2019, 101, pp. 787–803, DOI: 10.2298/TSCI140821059P
 9. D. Klimenta, D. Tasić, B. Perović, J. Klimenta, M. Milovanović, Lj. Anđelković, Eliminating the efect of hot spots on underground power cables using cool pavements, Electrical Engineering, Vol. 101, 2019, pp. 1295-1309. https://doi.org/10.1007/s00202-019-00867-w
 10. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, I. Krstić, "Modelling the thermal effect of solar radiation on the ampacity of a low voltage underground cable", International Journal of Thermal Sciences, 2018, 134, (December 2018), pp. 507-516, DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2018.08.012
 11. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, I. Krstić, "Controlling the thermal environment of underground cable lines using the pavement surface radiation properties", IET Generation, Transmission & Distribution, 2018, 12, (12), pp. 2968-2976, DOI: 10.1049/iet-gtd.2017.1298
 12. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, I. Krstić, "Controlling the thermal environment of underground power cables adjacent to heating pipeline using the pavement surface radiation properties", Thermal Science, 2018, 22, (6), pp. 2625-2640, DOI: 10.2298/TSCI171103312K
 13. D. Klimenta, B. Perović, M. Jevtić, J. Radosavljević, "An analytical algorithm to determine allowable ampacities of horizontally installed rectangular bus bars", Thermal Science, 2016, 20, (2), pp. 717-730, DOI: 10.2298/TSCI140829127K

Радови у часописима ван SCI листе
 1. M. Milovanović, J. Radosavljević, B. Perović, "Optimal Placement and Sizing of Shunt Capacitors in Distorted Distribution Systems Using a Hybrid Algorithm", Serbian Journal of Electrical Engineering, 2021, Vol. 18, pp. 115-135
 2. D. Klimenta, M. Jevtic, D. Tasic, J. Klimenta, B. Perovic, M. Jevtic, “Analytical and numerical modeling of the effect of the tilt angle on natural convection from ETCs and PV panels”, Humanities and Science University Journal - Technics, ISSN: 2222-5064, No. 10 (2014), pp. 148-161
 3. M. Milovanović, J. Radosavljević, B. Perović, Optimal distributed generation allocation in distribution systems with non-linear loads using a new hybrid meta-heuristic algorithm, B&H Electrical Engineering, 2019, Vol. 13, pp. 4-13
 4. D. Klimenta, B. Perovic, M. Jevtic, J. Radosavljevic and N. Arsic, “Thermal FEM-Based Procedure for Design of Energy-Efficient Underground Cable Lines”, Humanities and Science University Journal - Technics, ISSN: 2222-5064, No. 10 (2014), pp. 162-188
 5. M. Milovanović, J. Radosavljevic, B. Perović, “Power Flow in Radial Distribution Systems in the Presence of Harmonics”, IJEEC, Vol. 2, No. 1 (2018), pp. 11-19
 6. B. Perović, D. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović, "The effect of different sky temperature models on the accuracy in the estimation of the performance of a
  photovoltaic module", Journal of the Technical University of Gabrovo, 59 (2019), pp. 78-82
 7. B. Perović, D. Klimenta, J. Radosavljević, M. Jevtić, "Optimizacija dimenzija kablovske posteljice i trajno dozvoljenje struje kablova u trougaonoj formaciji korišćenjem gravitacionog pretraživaĉkog algoritma", Tehnika/Elektrotehn., 2016, (3), str. 431-440
 8. M. Milovanović, J. Radosavljević, B. Perović, "Određivanje optimalnih lokacija i snaga kondenzatorskih baterija u distributivnim mrežama u cilju smanjenja harmonika i poboljšanja naponskog profila primenom genetskog algoritma", Tehnika/Elektrotehn., 2017, (6), str. 867-875

Радови са међународних конференција
 1. M. Milovanović, J. Radosavljević, N. Arsić and B. Perović, "A Power Flow Method for Unbalanced Three-Phase Distribution Networks with Nonlinear Loads," 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751281.
 2. B. Perović, D. Klimenta, M. Jevtić, M. Milovanović "An analytical model for estimating the temperature of a photovoltaic module based on the principle of energy balance", Fifth International Conference on Renewable Electricity Sources, Belgrade, 12th and 13 th October, 2017, Proceedings ISBN  978-86-81505-84-7, pp. 89-95
 3. D. Klimenta, M. Jevtić, J. Klimenta, B. Perović "The Effect of Solar Radiation on the Ampacity of an Underground Cable with XLPE Insulation", 4th Virtual International Conference on Science,Technology and Management in Energy (eNergetics 2018), 25 th and 26th October, 2018
 4. D. Klimenta, M. Jevtić, J. Klimenta, B. Perović "A review on new methods for increasing the ampacity of underground power cables: cool and photovoltaic pavements", Sixth International Conference on Renewable Electricity Sources, Belgrade, 11th and 12 th October, 2018, Proceedings ISBN  978-86-81505-84-7, pp. 15-21
 5. D. Klimenta, M. Jevtić, J. Klimenta, B. Perović "Increasing the ampacity of underground power cables by an application of photovoltaic pavements", Sixth International Conference on Renewable Electricity Sources, Belgrade, 11th and 12th October, 2018, Proceedings ISBN 978-86-81505-84-7, pp. 105-114
 6. B. Perović, D. Klimenta, J. Radosavljević, M. Jevtić, "Analysis of the ambient temperature effect on the PV modules efficiency using empirical correlations for natural convection", Fourth International Conference on Renewable Electricity Sources, Belgrade, 17 th and 18th October, 2016, Proceedings ISBN 978-86- 81505-80-9, pp. 291-301
 7. D. Klimenta, D. Ćetenović, B. Perović, J. Klimenta, "Modelling the passive cooling of roof-mounted PV modules by using the modified correlations for heat transfer coefficients due to wind-induced convection", Fourth International Conference on Renewable Electricity Sources, Belgrade, 17th and 18th October, 2016, Proceedings ISBN 978-86-81505-80-9, pp. 337-344

Радови са домаћих конференција
 1. M. Milovanović, J. Radosavljević B. Perović, M. Dragičević, "Proračun tokova snaga u distributivnim mrežama u prisustvu viših harmonika", XVIII Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEHJahorina 2018, 21-23 Mart 2018, Jahorina, CD Zbornik radova, Vol 17, pp. 127-131
 2. M. Milovanović, J. Radosavljević, B. Perović, "Optimizacija lokacija i snaga kondenzatorskih baterija u prisustvu viših harmonika primenom genetskog algoritma", XI Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem (CIRED Srbija), Kopaonik, 24.09.-28.09. 2014., Zbornik referata, Referat R-2.06
 3. D. Klimenta, B. Perović, J. Radosavljević, M. Jevtić, "Algoritam za određivanje trajno dozvoljenih opterećenja neizolovanih provodnika nadzemnih vodova", IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem (CIRED Srbija), Vrnjačka Banja, 22.09.-26.09. 2014., Zbornik referata, Referat R-1.10
 4. D. Klimenta, B. Perović, M. Jevtić, J. Radosavljević, "Zagrevanje rastavljača sa dvostrukim noževima za montažu na otvorenom", IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem (CIRED Srbija), Vrnjačka Banja, 22.09.-26.09. 2014., Zbornik referata, Referat R-1.11
 5. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, "Analytical and numerical modeling of the effect of tilt angle on natural convection around an ETC", III International scientific and technical conference "Computer Modeling and Simulation-2014 (COMOD-2014)", Saint Petersburg, July 2-4, 2014
 6. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, "Asfaltirane javne površine kao sredstvo za regulaciju termičkih karakteristika ambijenta kod podzemnih energetskih kablova", XIII Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEHJahorina 2014, 19-21 Mart 2014, Jahorina, CD Zbornik radova, Vol 13, pp. 219-224
 7. J. Radosavljević, B. Perović, M. Jevtić, "Regulacija napona trofaznih samopobuđenih asinhronih generatora u paralelnom radu", XIII Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEHJahorina 2014, 19-21 Mart 2014, Jahorina, CD Zbornik radova, Vol 13, pp. 259-264
 8. D. Klimenta, B. Perović, J. Klimenta, M. Jevtić, "Pasivno hlađenje PV panela: slučaj PV panela i solarnih dimnjaka integrisanih u krov stambene kuće", XIII Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEHJahorina 2014, 19-21 Mart 2014, Jahorina, CD Zbornik radova, Vol 13, pp. 281-286
 9. D. Klimenta, B. Perović, D. Anđelković, A. Todorović, "Analitički algoritam za određivanje trajno dozvoljenih opterećenja horizontalnih sabirnica sa pravougaonim poprečnim presekom", XII Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEHJahorina 2013, 20-22 Mart 2013, Jahorina, CD Zbornik radova, Vol 12, pp. 148-153
 10. D. Klimenta, M. Jevtić, J. Radosavljević, B. Perović, "Modeliranje izolacije za potrebe termičke analize PVC i XLPE kablova u uslovima kratkog spoja", XII Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEHJahorina 2013, 20-22 Mart 2013, Jahorina, CD Zbornik radova, Vol 12, pp. 186-191
 11. M. Jevtić, B. Perović, M. Gajić: “Kompenzacija pada napona u ruralnim niskonaponskim mrežama pomoću stubnih auto- i regulacionih transformatora”, XI Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEHJahorina 2012, 21-23 Mart 2012, Jahorina, CD Zbornik radova, Vol 11, pp. 127-132

Књиге и монографије
 1. Ž. Adamović, B. Perović, M. Vulović, S. Vulović: Solarne tehnologije. Solarni toplotni sistemi, solarne elektrane, dijagnostika, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, Beograd, 2014. ISBN 978- 86-6251-004-4 (монографија)
 2. B. Perović: Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, 2021. ISBN 978-86-81656-28-0 (помоћни уџбеник)

Национални пројекти
 1. Назив пројекта: Развој модела мале хидроелектране за изоловано напајање рибњака и микромреже са различитим обновљивим изворима енергије
  Број пројекта: 33046
  Интерни носилац пројекта: ФТН
  Тип пројекта: домаћи развојни – ТР
  Датум почетка пројекта: 01-06-2011
  Датум завршетка пројекта: 30-06-2016
  Позиција: Истраживач
 2. Назив пројекта: Развој едукативног софтверског пакета за анализу електроенергетских система
  Број уговора: 401-00-00734/2017/06
  Тип пројекта: Развој високог образовања
  Датум почетка пројекта: 30.11.2017.
  Датум завршетка пројекта: 01.05.2018.
  Позиција: Члан пројектног тима

Међународни пројекти
 1. ТЕМПУС пројекат: Development of Training Network for Improving Education in Energy Efficiency, бр. Пројекта 530379-TEMPUS-1-2012-1-LV-TEMPUS-
  JPCR, (Успостављање мреже за обуку за побољшање образовања у области енергетске ефикасности)
  https://e-energy.rtu.lv/
  Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић
 2. ERASMUS + CBHE K2: Eletrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND), бр. пројекта 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP, (Тржишта електричне енергије и инжењерско образовање).
  http://elemend.ba/
  Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић.
 3. ERASMUS + CBHE K2: Knowledge triangle for a low carbon economy (KALCEA) бр. пројекта 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP (Троугао
  знања за економију носке емисије CO2 ).
  Партнерски пројекат – Координатор испред ФТН Косовска Митровица, проф. др Небојша Арсић.