Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Извештаји Комисије о оцени урађених докторских дисертација

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Бојане Живковић

Извештај Комисије Докторска дисертација Образац Бр. 2  

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Ненада Станојевића

Извештај Комисије Докторска дисертација Образац Бр. 2 Приговор Одговор Комисије на приговор  

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Срећка Стаменковића

Извештај Комисије Докторска дисертација Образац Бр. 2  

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелене Тодоровић

Извештај Комисије Докторска дисертација Образац Бр. 2  

Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јоване Гаљак

Извештај Комисије Докторска дисертација