Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Основне академске студије
Звање које се стиче Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Грађевинско инжењерство
Трајање (година / семестри) 4/8
Укупан број ЕСПБ бодова 240
Студијски модули
1. Конструкције
2. Грађевински менаџмент

 

Наставни план

Књига предмета