Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Архитектура

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Основне академске студије
Звање које се стиче Дипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж. арх.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Архитектура
Трајање (година / семестри) 4/8
Укупан број ЕСПБ бодова 240

 

Наставни план

Књига предмета