Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Канцеларија за координацију наставе

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Канцеларија за координацију наставе

Канцеларија за координацију наставе обавља послове око организовања наставе; задужује, издаје и води евиденцију опреме за извођење и одржавање наставе; пружа помоћ и обавља консултације са наставним особљем у организацији наставе.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 113

Особље

Зоран Елезовић
самостални стручнотехнички сарадник за координацију наставе zoran.elezovic@pr.ac.rs
Соња Кривокапић
самостални стручнотехнички сарадник за координацију наставе sonja.krivokapic@pr.ac.rs
Дејан Лазовић
самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама- лаборант за материјале, механику и саобраћај dejan.lazovic@pr.ac.rs