Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Светомир Милојевић

др Светомир Милојевић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за технологију

Стручни назив

Доктор наука - хемијско инжењерство

Ужа научна област

Хемијско и прехрамбено инжењерство

Датум избора у звање

26.06.2017. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OT18 Механичке операције

20.OT23 Операције преноса топлоте и масе

20.OT28 Технологија вина и алкохолних пића

20.OT64 Технологија ароматичних биљних уља

20.OT89 Технологија биоетанола

20.OТ79 Технологија полимера

20.OT38 Основи реакторског инжењерства

20.OT71 Сушење, замрзавање и хлађење у прехрамбеној индустрији

20.OT72 Прорачун уређаја и апарата у индустрији

20.OT46 Технологија производа од воћа и поврћа

20.MT13 Теорија процеса сагоревања

20.MT23 Сировине у воћу и поврћу

DT6 Специјална поглавља преноса масе

DT19 Фазне равнотеже у вишекомпонентним системима

DT22 Одабрана поглавља технологије алкохолних пића

Радови у часописима са SCI листе
 1. M. S. Marković, D. B. Radosavljević, V. P. Pavićević, M. S. Ristić, S. Z. Milojević, N. M. Bošković-Vragolović, V. B. Veljković, ˇ Influence of common juniper berries pretreatment on the essential oil yield, chemical composition and extraction kinetics of classical and microwave-assisted hydrodistillation, Industrial Crops and Products, 122 (2018) 402–413, ISSN 0926-6690, https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.06.018, IF2017 = 3.849, Agricultural Engineering (2017: 2/14), Agronomy (2017: 6/87.
 2. V. P. Pavićević, M. S. Marković, S. Z. Milojević, M. S. Ristić, D. S. Povrenović, V. B. Veljković, Microwave-assisted hydrodistillation of juniper berry essential oil: kinetic modeling and chemical composition, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 91 (2016) 883–891, https://doi.org/10.1002/jctb.4653; IF= 2,738, Chem. Eng., 28/135;http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-4660.
 3. S. Z. Milojević, T. D. Stojanović, R. Palić, M. L. Lazić, V. B. Veljković, Kinetics of distillation of essential oil from comminuted ripe juniper (Juniperus communis L.) berries, Biochemical Engineering Journal, 39 (2008) 547–553, https://doi.org/10.1016/j.bej.2007.10.017, Chem. Eng., IF= 1,889, 23/116; broj heterocitata = 60. http://www.journals.elsevier.com/biochemical-engineering-journal/
 4. Miljana S. Marković, Svetomir Z. Milojević, Nevenka M. Bošković-Vragolović, Vladimir P. Pavićević, Ljiljana М. Babincev, Vlada B. Veljković, A new kinetic model for the common juniper essenstial oil extraction by microwave hydrodistillation, Chinese Journal of Chemical Engineering, ISSN 1004-9541, DOI:
  https://doi.org/10.1016/j.cjche.2018.06.022, 2018. IF 2017=1.712, Engineering, Chemical (2017, 71/137).
 5. Vladimir Pavicević, Marko Radović, Svetomir Milojević, Miljana Marković, Mihailo Ristić, Dragan Povrenović, Uticaj brzine hidrodestilacije i hidromodula na hemijski sastav etarskog ulja kleke (Juniperus communis L.), Hemijska industrija, Vol. 71, No. 1, pp. 1–10, DOI: https://doi. org/10.2298/HEMIND151119011P, 2017. IF 2017=0.591, Engineering, Chemical (2017: 114/137).
 6. Miljana S. Marković, Nevanka M. Bošković–Vragolović, Mihailo S. Ristić, Vladimir P. Pavićević, Vlada B. Veljković, Svetomir Z. Milojević, Fractionation of the essential oil from juniper (Juniperus communis L:) berries by hydrodistillation and rectification, Hemijska industrija, Vol. 71, No. 6, pp. 471–477, DOI: https://doi.org/10.2298/HEMIND161204009M, 2017. IF 2017=0.591, Engineering, Chemical (2017: 114/137).
 7. Dragana B. Radosavljević, Siniša S. Ilić, Svetomir Ž. Milojević, Živko C. Bojović, Miljana S. Marković, Modelovanje kinetike hidrodestilacije etarskog ulja ploda kleke (Juniperus communis L.) nelinearnom regresijom, Hemijska industrija, Vol. 71, No. 5, pp. 371–382, DOI: https://doi.org/ 10.2298/HEMIND160715048R, 2017. IF 2017=0.591, Engineering, Chemical (2017: 114/137).
 8. S. Z. Milojević, D. B. Radosavljević, V. P. Pavićević, S. Pejanović, V. B. Veljković, Modeling the kinetics of essential oil hydrodistillation from plant materials, Hemijska industrija 67 (2013) 843–859, https://doi.org/10.2298/HEMIND121026009M, Chem. Eng., IF= 0,562, 103/133; broj heterocitata = 28. http://www.ache.org.rs/HI/HI_sadrzaj.html
 9. S. Z. Milojević, S. B. Glišić, D. U. Skala, The batch fractionation of Juniperus communis L. essential oil: experimental study, mathematical simulation and process economy, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 16 (2010) 183-191. https://doi.org/10.2298/CICEQ100317026M, broj heterocitata = 6, http://www.ache.org.rs/CICEQ/CI&CEQ.html
 10. S. Glišić, S. Z. Milojević, S. I. Dimitrijević, A. M. Orlović, D. U. Skala, Antimicrobial activity of the essential oil and diferent fractions of Juniperus communis L. and a comparison with some commercial antibiotics, Journal of the Serbian Chemical Society 72 (2007) 311–320. https://doi.org/10.2298/JSC0704311G, broj heterocitata = 72, http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS.

Радови у часописима ван SCI листе
 1. S. Milojević, D. Skala, Projektovanje destilacionih sistema, Hemijska industrija 60 (2006) 92–102. https://doi.org/10.2298/HEMIND0604092M
 2. S. Milojević, M. Djurović-Petrović, D. Radosavljević, S. Glišić, M. Stamenić, Using geothermal water for greenhouse heating, Thermal Science 10 (2006) 205–209. https://doi.org/10.2298/TSCI0604205M, http://www.ache.org.rs/HI/HI_sadrzaj.html
 3. S. Milojević, Separacioni procesi i azeotropska rektifikacija, Hemijska industrija 59 (2005) 141–150. https://doi.org/10.2298/HEMIND0506141M
 4. V. Nikolić, S. Nikolić, S. Milojević, S. Milosavljević, Karakterisitike geotermalnih voda Banjske, Ecologica 12 (2006) 119-122. ISSN 0354-3285, http://www.ecologica.org.rs

Радови са међународних конференција
 1. K. Lakićević, S. Milojević, M. Krstić, M. Janačković, V. Pavićević, Juniper essential oil hydrodistillation process optimization, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Kosovska Mitrovica, 25-26. jun 2021. god., http://www.ftnkm.rs/
 2. M. Mijailović, M. Krstić, M. Agatonovića, S. Milojević, V. Pavićević, Distillation of Prokupac and black Tamjanika pomace mixture after the pouring the wine, Deseti simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, Kosovska Mitrovica, 25-26. jun 2021.god., http://www.ftnkm.rs/
 3. M. Ilić, M. Mijailović, M. Marković, S. Milojević, T. Trišović, Production of the wild blackberry and blueberry distillates, 13th Symposium „Novel technologies and economic development“, Leskovac, October, 18-19, 2019., http://www.tf.ni.ac.rs/
 4. M. Mijailović, M. Jakšić, S. Milojević, M. Marković, Plum Požegača destillate production process, XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Banja Vrucica, Teslic, 2018, pp. 87. (M34). http://tf.unibl.org/
 5. V. Pavićević, J. Radovanović, M. Marković, S. Milojević, M. Ristić, M. Mitić, D. Pilčević, Characterization of juniper berry (Juniperus communis L.) essential oil from Rogozna mountain, 14th International Conference "Research and development in mechanical industry" RaDMI 2014, Vol 2, pp 904-912, pp. 18-21 September, Topola, Serbia (M33) http://www.radmi.org/
 6. S. Milojević, B. Đurović, M. Mijailović, T. Trinović, I. Vuković, V. Pavićević, J. Nikolić, Distillation products of Stanley plum obtaining, Proceedings of the XIV International Conference Research and Development in Mechanical Industry (RADMI), Topola, 2014, pp. 887−892. (M33) http://www.radmi.org/
 7. S. Milojević, B. Djordjević, M. Marković, M. Ristić, D. Pilčević, M. Radović, V. Pavićević, Characterization of juniper berry (Juniperus communis L.) essential oil from Siarinska zupa region, 13th International Conference "Research and development in mechanical industry"RaDMI 2013, Vol.2, pp. 875-881, 12-15 September, Kopaonik, Serbia (M33), http://www.radmi.org/
 8. V. Pavićević, S. Milojević, D. Radosavljević, V. Veljković, M. Ristić, Energy consumption optimization of essential oil hydrodistillation from juniper berries, VI
  International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP), Proceedings, Maribor (2013), pp. 601-607 (M33), www.seepconference.co.uk/SEEP2013.
 9. N. M. Elezović, M. D. Mitić, S. Ž. Milojević, S.S. Konstantinović, K. D. Radosavljević, S. S. Milisavljević, M. M. Milosavljević, S. D. Petrović, A New procedure for processing waste xanthogenates, International Science Conference, Reporting for Sustainability, 07-10 May 2013. Bečići, Montenegro (M33)
 10. V. Pavićević, D. Radosavljević, I. Kluz, M. Stamenović, S. Milojević, Challenges of waste management in sustainable development of Republic of Serbia, 10th International Scientific Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology, Banja Luka, 15-16. 11. 2013., ISBN 978-9938-54-48-7, 149. (M34), http://tf.unibl.org/
 11. S. Milojević, D. Radosavljević, V. Pavićević, Substitution of conventional fuels for heating with geothermal energy − contribution to cleaner production, Proceedings of the 10 th International Conference Research and Development in Mechanical Industry (RADMI), Donji Milanovac 2010, 1163−1167.  http://www.radmi.org/
 12. D. Radosavljević, S. Milojević, N. Milenković, J. Ristić, MS EXCEL u matematici, Međunarodna konferencija MIT 2009, pp. 325-330, Kopaonik  27-31.08.2009. http://mit.rs/2009/index.html
 13. M. M. Milosavljević, S. Milojević, A. Marinković, Determination of remaining thiocyanate in waste water from the production of vulkacite, 2nd International Conference Environment protection in industrail areas, Proceedings, pp. 133-138, 28-29. April 2009, Kosovska Mitrovica, Serbia
 14. S. Glišić, S. Milojević, S. Bašić, S. Dimitrijević-Branković, A. Orlović, D. Skala, Vacuum and supercritical fractionation of the essential oil of Juniperus communisL. and analysis of different fractions behavior against some bacteria, yeasts and fungus, 16th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2004, Praha, Czech Republic, Summaries 2, C8.3, 497. Full Text CD Rom. http://www.chisa.cz/2004/

Радови са домаћих конференција
 1. S. Milojević, D. Radosavljević, V. Pavićević, Bezotpadna tehnologija prerade ploda kleke kao resurs ekoturizma, Zbornik radova sa VII naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Turizam: izazovi i mogućnosti, Beograd Trebinje 2012, 550−557 http://www.ecinst.org.rs/
 2. S. Milojević, S. Milisavljević, M. Marković, V. Pavićević, M. Simić, M. Ristić, Uticaj lokaliteta, nadmorske visine i parametara procesa na prinos, sastav i kinetiku hisdrodestilacije etarskog ulja ploda kleke, Zbornik radova sa IX Simpozijuma Savremene tehnologije i privredni razvoj sa međunarodnim učešćem, Leskovac 2011, 72. (M63) http://www.tf.ni.ac.rs/
 3. M. Milosavljević, S. Milojević, A. Marinković, Determination of remaining thiocyanate in waste water from the production of vulkacite, Druga internacionalna konferencija - Zaštita životne sredine u industrijskim područjima, Kosovska Mitrovica 28-29. April 2009., Zbornik radova, str. 133-138 (M63), http://www.ftnkm.rs/
 4. S. Milojević, S. Glišić, V. Veljković, S. Pejanović, D. Skala, Frakciona destilacija etarskog ulja ploda kleke, Naučno stručni skup TMF, Beograd, 27-28.  novembar, 2008. (M64) http://www.tmf.bg.ac.rs/
 5. S. Glišić, D. Sinzc, S. Milojević, D. Skala, Dehidratacija etanola korišćenjem azeotropske destilacije sa cikloheksanom, Naučno stručni skup TMF, Beograd, 27-28. novembar, 2008. (M64) http://www.tmf.bg.ac.rs/
 6. S. Milojević, D. Radosavljević, S. Milisavljević, Koeficijent prolaza toplote pri grejanju plastenika geotermalnom vodom, VII simpozijum sa sa medjunarodnim učešćem – Savremene tehnologije i prvredni razvoj, Leskovac, 19-20 oktobar 2007. (M64) http://www.tf.ni.ac.rs/
 7. S. Milojević, S. Milisavljević, D. Radosavljević, Zamena konvencionalnog goriva sa geo-termalnom energijom, uticaj na životnu sredinu, Okrugli sto sa medjunarodnim učešćem: Zaštita životne sredine u industrijskim područjima, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, 2007, Zbornik radova, str. 96-99. (M63) http://www.ftnkm.rs/
 8. J. Ristić, D. Radosavljević, S. Milojević, Informacioni sistemi životne sredine, Okrugli sto sa medjunarodnim učešćem: Zaštita životne sredine u industrijskim područjima, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, 2007, Zbornik radova, str. 123-130. (M63), http://www.ftnkm.rs
 9. D. Pejin, J. Baraš, Lj. Mojović, M. Rakin, D. Povrenović, V. Veljković, S. Milojević, Proizvodnja bioetanola za gorivo, Racionalno korišćenje energije u metalurgiji i procesnoj industriji, JINA, Beograd, mart 2006, Zbornik radova, str. 131-138. (M63)
 10. S. Glišić, S. Milojević, S. Dimitrijević - Branković, A. Orlović, D. Skala, Antimikrobna aktivnost etarskog ulja i pojedinih komponenti (Juniperus communis L.) i poredjenje sa antibioticima, VI Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac 2005, sekcija HI-2, Knjiga izvoda, str. 209. (M64)  http://www.tf.ni.ac.rs/
 11. S. Milojević, Dobijanje apsolutnog etanola azeotropskom rektifikacijom, VI Simpozi-jum “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac 2005, sekcija HI-3, Knjiga izvoda, str. 211. (M64) http://www.tf.ni.ac.rs/
 12. M. Barać, S. Milojević, Z. Barać, Povećanje energetske efikasnosti tehnoloških faza rafinerije olova Trepča u Zvečanu, 11 Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2003, Zbornik radova (M63)

Књиге и монографије
 1. С. Ж. Милојевић, В. Б. Вељковић, М. С. Крстић, Операције преноса масе, Факултет техничких наука у Кос. Митровици ИСБН 978-86-81656-35-8 (одобрено за штампу као уџбеник одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Косовској Митровици, бр. 1605/3-3 од 30.12.2021. године)
 2. В. Б. Вељковић, О. С. Стаменковић, М. Б. Тасић, С. Ж. Милојевић, М. М. Милосављевић, Топлотне и дифузионе операције: теорија операција преноса масе, Технолошки факултет, Лесковац, 2012, ИСБН 978-86-8236-96-3 (одобрено за штампу као уџбеник одлуком Наставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу, бр. 04-4/122-XIII од 14.11.2012.).

Национални пројекти
 1. Развој нових технологија за производњу нових танких еколошки прихватљивих амбалажних материјала, ев. број пријаве 451-03-00605/2012-16/113,
  руководилац иновационог пројекта 1. ,,Нове технологије производње заштитних средстава за дрво” (МН, ев. бр 451-03-00605/2012-16/46)
 2. Фундаменталне науке: НИП 08М07, „Истраживање нових технологија и метода експлоатације, опреме и управљачких система у циљу рационалног
  искоришћења енергетских минералних сировина“, Београд, 1995-2000.
 3. Стратешка истраживања: Иновациони пројекат: „Супституција енергије експлозива (минирања) и механичком енергијом“, И.П.5.1810, Београд, 1998-1999. Енергетска ефикасност: „Повећање енергетске ефикасности у процесима металургије олова „Трепча“ у Звечану“, Н.П.Е.Е. 302-5а, Министарство за науку, технологије и развој Р. Србије, Београд, 2002-2003.
 4. Технолошки развој: „Развој технолошког поступка прераде базалта у висококвалитетне прои-зводе поступцима синтеровања или топљења“, Т.Р. 0232, Министарство за науку, технологије и развој Р. Србије, Београд, 2002-2004.
 5. Програм истраживања у области технолошког развоја: „Производња етил алкохола ферментацијом различитих пољопривредних и обновљивих сировина и његова примена као енергента“, МНЗЗС, ТД007049, Београд, 2005-2007.
 6. Развојни пројекат, Национални програм енергетска ефикасност: „Пројектовање и изградња демонстрационог система за коришћење геотермалне енергије Јошаничке Бање у пољопривреди“, 715-1064-Б П-300064, 2004-2005.
 7. Пројекат: Стратегија уводјења чистије производње у Републици Србији, МНЗЗС, 2006-2007.
 8. Развој пројекат, Национални програм енергетска ефикасност: „Пројектовање и изградња демонстрационог система за коришћење геотермалне енергије бање „Бањска“ код Звечана“, КП06-8122Б, 2006 (12 месеци).

Међународни пројекти
 1. Учешће у реализацији пројекта са Институтом за механику метало-полимерних система имена В. А. Белога, Националне академије наука Белорусије (IMMS-NANB), Истраживачка област: Нано-наука и нано-материјали, Наслов: „Развој мултифункционалних композитних материјала са побољшаним акустичним карактеристикама који садрже модификаторе наноскалног и силикатног комплекса“ (2019-2022), Белоруски руководилац пројекта: др Владимир Сергиенко, Српски руководилац пројекта: др Милутин Милосављевић