Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

др Александра Минић Јанчић

др Александра Минић Јанчић

доцент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за заштиту животне средине и заштиту на раду

Стручни назив

Доктор наука-хемијске науке

Ужа научна област

Органска хемија и Биохемија

Датум избора у звање

1.12.2019.године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.OT7 Органска хемија 1

20.OZ40 Ризик од експлозивних и опасних материја

20.OT54 Биохемија

20.OT22 Технологија пестицида

20.OZ43 Ризик од опасних матеија

20.MT17 Методе научно-истраживачког рада

Радови у часописима са SCI листе
 1. А. Minić, T. Van de Walle, K. Van Hecke, J. Combrinck, P. J. Smith, K. Chibale, M. D'hooghe, „Design and synthesis of novel ferrocene-quinoline conjugates
  and evaluation of their electrochemical and antiplasmodium properties“, European Journal of Medicinal Chemistry 187 (2020) 111963-111977.
  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.111963. ISSN: 0223-5234 (IF = 4,833 за 2018. годину; категорија: М21а).
 2. А. Minić, D. Stevanović, I. Damljanović, A. Pejović, M. Vukićević, G. A. Bogdanović, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, „Synthesis of ferrocene-containing
  six-membered cyclic ureas via α-ferrocenyl carbocations“, RSC Adv. 5 (2015) 24915-24919.
  DOI: 10.1039/c5ra01383f; ISSN: 2046-2069 (IF = 3,840 за 2014. годину; категорија: М21).
 3. J. P. Bugarinović, M. S. Pešić, A. Minić, J. Katanić, D. Ilić-Komatina, A. Pejović, V. Mihailović, D. Stevanović, B. Nastasijević, I. Damljanović, „Ferrocene-
  containing tetrahydropyrazolopyrazolones: Antioxidant and antimicrobial activity“ J. Inorg. Biochem. 189 (2018) 134-142.
  DOI:  0.1016/j.jinorgbio.2018.09.015 ISSN: 0162-0134 (IF = 3,348 за 2016. годину; категорија: М21).
 4. M. Pešić, J. Bugarinović, A. Minić, S. Novaković, G. Bogdanović, A. Todosijević, D. Stevanović, I. Damljanović, „Electrochemical characterization and
  estimation of DNA-binding capacity of a series of novel ferrocene derivatives“, Bioelectrochemistry 132 (2020) 107412-107419.
  https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2019.107412 ISSN: 1567-5394 (IF = 4,474 за 2018. годину; категорија: М21).
 5. M. Pešić, J. Bugarinović, A. Minić, G. A. Bogdanović, A. Todosijević, D. Stevanović, I. Damljanović „Synthesis and Electrochemical Estimation of DNA-
  Binding Capacity of Novel Ferrocene-Containing Pyrrolidines“ Jоurnal of the Electrochemical Society 167 (2020) 025502.
  DOI: 10.1149/1945-7111/ab68cc ISSN: 1945-7111 (IF = 3,120 за 2018. годину; категорија: М21).
 6. D. Stevanović, A. Pejović, I. Damljanović, A. Minić, G. A. Bogdanović, M. Vukićević, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, „Ferrier rearrangement promoted by an
  electrochemically generated zirconium catalyst“, Carbohyd. Res. 407 (2015) 111-121.
  DOI: 10.1016/j.carres.2015.02.001; ISSN: 0277-5387 (IF = 1,966 за 2013. годину; категорија: М22).
 7. А. Pejović, I. Damljanović, D. Stevanović, A. Minić, J. Jovanović, V. Mihailović, J. Katanić, G. A. Bogdanović, „Synthesis, characterization and
  antimicrobial activity of novel ferrocene containing quinolines: 2-ferrocenyl-4-methoxyquinolines, 1-benzyl-2-ferrocenyl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones and 1-
  benzyl-2-ferrocenylquinolin-4(1H)-ones“, J. Organomet. Chem. 846 (2017) 6-17.
  DOI: 10.1016/j.jorganchem.2017.05.051; ISSN: 0022-328X (IF = 2.336 за 2015. годину; категорија: М22).
 8. А. Minić, D. Stevanović, M. Vukićević, G. A. Bogdanović, M. D'hooghe, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, „Synthesis of novel 4-ferrocenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolines and 4-ferrocenylquinolines via α-ferrocenyl carbenium ions as key intermediates“ Tetrahedron 73 (2017) 6268-6274. DOI: 10.1016/j.tet.2017.09.014; ISSN: 0040-4020 (IF = 2.651 за 2016. годину; категорија: М22).
 9. А. Minić, J. P. Jovanović, G. A. Bogdanović, A. Pejović, N. Radulović, I. Damljanović, D. Stevanović, „Synthesis, structural and electrochemical characterisation of novel 1,3-ketoureas bearing a ferrocenyl group“, Polyhedron 141 (2018) 343-351. DOI: 10.1016/j.poly.2017.12.018; ISSN: 0277-5387 (IF = 2,067 за 2017. годину; категорија: М22).
 10. J. P. Jovanović, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, A. Minić, A. Pejović, J. Katanić, V. Mihailović, B. Nastasijević, D. Stevanović, I. Damljanović, „Acryloylferrocene as a convenient precursor of tetrahydropyrazolopyrazolones: [3+2] cycloaddition with N,N’-cyclic azomethine imines“, J. Organomet. Chem. 860 (2018) 85-97. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2018.02.016; ISSN: 0022-328X (IF = 2,184 за 2016. годину; категорија: М22).
 11. А. Pejović, A. Minić, J. Jovanović, M. Pešić, D. Ilić Komatina, I. Damljanović, D. Stevanović,V. Mihailović, J. Katanić, G. A. Bogdanović, „Synthesis,
  characterization, antioxidant and antimicrobial activity of novel 5-arylidene-2-ferrocenyl-1,3-thiazolidin-4-ones“ J. Organomet. Chem. 869 (2018) 1-10.
  DOI:
  10.1016/j.jorganchem.2018.05.014; ISSN: 0022-328X (IF = 2,184 за 2016. годину; категорија: М22).
 12. А. Minić, J. Bugarinović, A. Pejović, D. Ilić-Komatina, G. A. Bogdanović, I. Damljanović, D. Stevanović, „Synthesis of novel ferrocene-containing 1,3-thiazinan-
  2-imines: One-pot reaction promoted by ultrasound irradiation“ Tetrahedron Lett., 59 (2018) 3499-3502. DOI: 10.1016/j.tetlet.2018.08.029; ISSN: 0040-4039 (IF = 2,193 за 2016. годину; категорија: М22).
 13. А. Pejović, A. Minić, J. Bugarinović, M. Pešić, I. Damljanović, D. Stevanović, V. Mihailović, J. Katanić, G. A. Bogdanović, „Synthesis, characterization and
  antimicrobial activity of novel 3-ferrocenyl-2-pyrazolyl-1,3-thiazolidin-4-ones“, Polyhedron, 155 (2018) 382-389. DOI: 10.1016/j.poly.2018.08.071; ISSN: 0277-5387 (IF = 2,067 за 2017. годину; категорија: М22).
 14. А. Minić, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, J. P. Bugarinović, M. S. Pešić, A. Todosijević, D. Ilić Komatina, I. Damljanović, D. Stevanović, „Synthesis and
  structural characterizations of novel atropoisomeric ferrocene-containing six-membered cyclic ureas“, Polyhedron 177 (2020) 114316-114325.
  https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.114316 ISSN: 0277-5387 (IF = 2,067 за 2017. годину; категорија: М22).
 15. A Minić, M. S. Pešić, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, A. Todosijević, D. Ilić Komatina, D. Stevanović, „Synthesis, structural and electrochemical
  characterization of novel ferrocene-containing tetrahydropyrimidin-2(1H)-ones“, J. Organomet. Chem. 923 (2020) 121422-121435.
  https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2020.121422 ISSN: 0022-328X (IF = 2,369 за 2020. годину; категорија: М22).
 16. M. S. Pešić, J. P. Bugarinović, A. Minić, D. Ilić Komatina, A. Pejović, B. Šmit, D. Stevanović, I. Damljanović, „Synthesis of novel multi‑functionalized
  pyrrolidines by [3 + 2] dipolar cycloaddition of azomethine ylides and vinyl ketones“, Monatshefte für Chemie, 150 (2019) 663679.
  DOI: 10.1007/s00706-018-2340-6; ISSN: 0026-9247 (IF = 1,285 за 2017. годину; М23)
 17. A Minić Jančić, J. Katanić Stanković, Nikola Srećković, V. Mihailović, D. Ilić Komatina, D. Stevanović, „Ferrocene-containing tetrahydropyrimidin-2(1 H )-
  ones: Antioxidant and antimicrobial activity“Journal of Organometallic Chemistry 967 (2022) 122335, https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2022.122335. (IF = 2,369 за 2020. годину; категорија: М22).

Радови у часописима ван SCI листе
 1. А. Minić, J. Bugarinović, M. Pešić, D. Ilić Komatina, „Novel 4-ferrocenyl-8-(phenylthio)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline: design, synthesis and spectral characterization“, UNIVERSITY THOUGHT - Publication in Natural Sciences, Vol. 9, No. 1, (2019) 38-44. DOI:10.5937/univtho9-20839.
 2. D. Ilić Komatina, A. Minić Jančić, J. Bugarinović, D. Stevanović, „The preparation and characterization of some novel ferrocenil derivatives“ Bulletin of
  Natural Sciences Research 11 (2021) 17-23.
  DOI: https://doi.org/10.5937/bnsr11-26981
 3. A. Todosijević, A. Minić Jančić, V. Mihailović, N. Srećković, „Synthesis, characterization, and antimicrobial activity of novel 2-ferrocenyl-1,3-thiazolidin-4-
  thiones“ Chemia Naissensis, Vol 4, Issue 1 (2021) 66-84.
 4. A.Minić Jančić, D. Ilić Komatina, A. Todosijević, D. Stevanović, „Ultrasound-assisted synthesis of novel 3-(pyridinylamino)-1-ferrocenylpropan-1-ones“ Bulletin of Natural Sciences Research Vol. 11, No. 2, (2021). DOI: https://doi.org/10.5937/bnsr11-30426

Радови са међународних конференција
 1. А. Minić, J. Jovanović, A. Pejović, D. Stevanović, R. Vukićević ”Synthesis of novel 4-ferrocenyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolines and quinolines”, Supramolecular Chemistry Ideas, Design and Methods for Investigations, Borovets, Bulgaria, June 16-18, 2016, Book of Abstracts P3 (М34)
 2. А. Pejović, I. Damljanović, D. Stevanović, A. Minić, J. Jovanović, ”Synthesis of novel 1-benzyl-2-ferrocenyl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones and 1-benzyl-2-
  ferrocenylquinolin-4(1H)-ones”, 59th Meeting of the Polish Chemical Society, Poznan, Poland 19-23 September, 2016 Book of Abstracts S01K08 p. 69 (М34)

 3. А. Pejović, D. Stevanović, I. Damljanović, A. Minić, J. Jovanović, S. Kazmierski, J. Drabowicz, ”Synthesis and antimicrobial/cytotoxic assessment of
  ferrocenyl oxazinanes, oxazinan-2-ones, and tetrahydropyrimidin-2-ones”, XIX International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”, Lodz, Poland 25 November, 2016 Book of Abstracts IL-1 (М34)
 4. А. Minić, D. Stevanović, A. Pejović, R. D. Vukićević, ”Ultrasound-assisted synthesis of ferrocene-containing tetrahydropyrimidin-2(1H)-ones”, 24th Young
  Research Fellows' Meeting, Paris, France, 8-10 February 2017 Book of Abstracts PC-054 (М34)
 5. J. Jovanović, A. Minić, A. Pejović, D. Stevanović, I. Damljanović, ”[3+2] Dipolar cycloaddition of N, N’-cyclic azomethine imines to enones facile way to
  tetrahydro-pyrazolopyrazolones”, Supramolecular Chemistry Ideas, Design and Methods for Investigations, 19.04 21.04.2017. Plovdiv, Bulgaria Book of Abstracts P5 (М34)
 6. А. Minić, D. Stevanović, I. Damljanović, A. Pejović, J. Jovanović, G. A. Bogdanovic, N. Radulović, ”Synthesis and electrochemical properties of a series of
  ureas containing ferrocenoil group”, International meeting of medicinal and bio(in)organic chemistry, 2631 August 2017. Vrnjačka Banja, Serbia Book of
  Abstracts p.26 (М34)
 7. Pejović, I. Damljanović, D. Stevanović, A. Minić, J. Jovanović, ”Synthesis, spectral and electrochemical characterisation of 2-ferrocenyl-4-methoxyquinolines, 1-allyl-2-ferrocenyl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones and 1-allyl-2-ferrocenylquinolin-4(1H)-ones”, International meeting of medicinal and bio(in)organic chemistry, 2631 August 2017. Vrnjačka Banja, Serbia Book of Abstracts p.19 (М34)
 8. А. Minić, D. Ilić Komatina, A. Todosijević, D. Stevanović, ”The preparation and spectral characterization of novel 3-(pyridinylamino)-1-ferrocenylpropan-1-ones”, 28th Young Research Fellows' Meeting, Paris, France, 11-12 February 2021 - A web edition; Book of Abstracts pp 127-128 (М34)
 9. А. Todosijević, A. Minić, D. Ilić Komatina, ”The synthesis and spectral characterization of novel 2-ferrocenyl-1,3-thiazolidine-4-thiones”, 28th Young
  Research Fellows' Meeting, Paris, France, 11-12 February 2021 - A web edition; Book of Abstracts pp 143-144 (М34)

Радови са домаћих конференција
 1. А. Minić, I. Damljanović, D. Stevanović, D. Ilić-Komatina, G. A. Bogdanović, R. D. Vukićević, ”Synthesis of 1-aryl-1-(3-ferrocenyl-3-oxopropyl)-3-phenylureas”,
  51st Meeting of the Serbian Chemical Society, Niš, Serbia June 5-7, 2014 Book of Abstracts OH P 12 p. 102. (М64)
 2. А. Minić, D. Stevanović, N. Radulović, G. A. Bogdanović, R. D. Vukićević, ”Synthesis of novel 4-ferrocenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolines”, 52rd Meeting of the
  Serbian Chemical Society, Novi Sad, Serbia May 29 and 30, 2015 Book of Abstracts OH P 11 p. 125. (М64)
 3. А. Minić, D. Stevanović, N. Radulović, R. D. Vukićević, ”Synthesis of novel 4-ferrocenylquinolines”, Third Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade,
  Serbia, October 24, 2015 Book of Abstracts HS P 10 p. 37. (М64)
 4. А. Minić, D. Stevanović, A. Pejović, N. Radulović, R. D. Vukićević, ”Synthesis of 1-aryl-4-ferrocenyltetrahydropyrimidin-2(1H)-ones”, 53rd Meeting of
  the Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia, June 10-11, 2016 Book of Abstracts OH P15 p. 113. (М64)
 5. А. Minić, D. Stevanović, A. Pejović, R. D. Vukićević, ”Synthesis of novel ferrocene-containing 1,3-thiazinan-2-imines”, Fourth Conference of Young Chemists
  of Serbia, Belgrade, Serbia, November 5, 2016. Book of Abstracts p. 46. (М64)
 6. А. Minić, I. Damljanović, A. Pejović, J. Jovanović, D. Stevanović, , N. Radulović, G. Bоgdanović, ”Atropoisomerism in novel 1-aryl-4-ferrocenyl-3-phenyltetrahydro-pyrimidin-2(1H)-ones”, 54th Meeting of the Serbian Chemical Society, Belgrade, Serbia, September 29-30, 2017 Book of Abstracts OH P04 p. 84. (М64)
 7. Z. Pejović, A. G. Minić, D. D. Stevanović, V. B. Mihailović, J. S. Katanić” 5-Arylidene-2-ferrocenyl-1,3-thiazolidin-4-ones: The synthesis, electrochemical
  characterization and antimicrobial activity”, 55th Meeting of the Serbian Chemical Society, Novi Sad, Serbia, June 8-9. 2018 Book of Abstracts OH P07 p. 95. (М64)
 8. А. G. Minić, J. P. Bugarinović, M. S. Pešić, D. Ilić Komatina, “Design, synthesis and spectral characterization of novel 4-ferrocenyl-8-(phenylthio)-1,2,3,4-
  tetrahydroquinoline” Seventh Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, Serbia, November 2, 2019. Book of Abstracts p. 79. (М64)
 9. M. S. Pešić, J. P. Bugarinović, A. G. Minić, I. S. Damljanović, “Electrochemical evaluation of the DNA-binding capacity of a series of new ferrocene-containing pyrrolidines” Seventh Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, Serbia, November 2, 2019. Book of Abstracts p. 81. (М64)
 10. Предавање по позиву на енглеском језику на интернационалној пролећној школи ”INTERNATIONAL SPRING SCHOOL Supramolecular Chemistry Methods, Concepts and Applications”, у Пловдиву, Бугарска (М32).

Књиге и монографије
 1. Практикум из Биохемије ISBN 978-86-81656-27-3, CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд 577.1(075.8)(076)

Национални пројекти
 1. Др Александра Минић Јанчић ангажована је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Нове
  електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала”, бр. 172034, руководилац проф. др Растко Вукићевић (2011-2016), потом, др Иван Дамљановић (2017-).
 2. Др Александра Минић Јанчић је руководилац „Припрема и УВ/ВИС спектроскопска анализа узорака из животне средине (ПСАУЖС)“ финансиран
  од стране Министарства у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“.

Међународни пројекти
 1. Др Александра Минић Јанчић je учествовала као истраживач на једном међународном пројекту „SupraMedChem@Balkans.Net: Biomedical Dimension of Supramolecular Chemistry in the training and research in the Balkans area“ бр. IZ74ZO_160515 (01/07/2015 30/06/2018), руководилац српског тима професор др Милош Ђуран.