Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Извештаји Комисије о избору у звање наставника и сарадника

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Извештај Комисије за избор др Владимира Максимовића

Извештај Комисије Записник са приступног предавања

Извештај Комисије за избор др Александре Петровић

Извештај Комисије Записник са приступног предавања