Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

др Ружица Божовић

др Ружица Божовић

ванредни професор
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за пројектовање и урбанизам

Стручни назив

Доктор наука-Архитектура

Ужа научна област

Урбанизам и просторно планирање

Датум избора у звање

13.07.2021.године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.ОA7 Основе урбанизма 1

20.ОА16 Основе урбанизма 2

3.11.3. ОА Урбана социологија

4.7.3.OA Урбанистичко пројектовање 1

4.2.4.ОA Студио 2 – Урбанизам

5.7.3.OA Урбанистичко пројектовање 2

6.2.4.ОA Студио 4 - Урбанизам

3.9.2.OA Технике презентације 3- 2Д дигиталне технике

4.8.2.OA Технике презентације 4- 3Д дигиталне технике

8.3.2.ОA Стручна пракса -Градилиште 60 4 2

20.МA17 Теорија урбаног дизајна (Изборни-4) Коришћење земљишта и мастер план Интегрисани студио-урбанизам

Радови у часописима са SCI листе
 1. Ružica Božović and Dzemila Beganovic, The Revival of Industrial Heritage_Business and Production Complex "Trepča", Realms of urban design mapping susteinability, Realms of urban design mapping susteinability, pp. 241 - 258, 978-94-6366-031-0, 2018
 2. Miodrag Ralević, Džemila Beganović, Ruzica Bozovic, Marketing strategy for capitalization of space (municipalities / cities / regions) for the purpose of capital market activation and investment attraction, Browninfo – toward a methodological framework for brownfield database development, Browninfo – toward a methodological framework for brownfield database development, -1, -, -, pp. 57 - 72, 978-99955-752-3-6, 711.168, 2014
 3. Dragan Vuckovic, Srdjan Jovic, Ruzica Bozovic,Vladimir Dzamic, Dušan Kicovic, Potential of neuro-fuzzy methodology for forecasting of outdoor thermal comfort index at urban open spaces, Urban climate 28 (2019) 100467 Urban Climate 28 (2019) 100467
 4. Aleksandar Valjarevic, Dragica Živkovic, Ružica Božovic, Dušan Tomanovic and Vesna Cvetkovic, Landscape Changes through History Following the Example of the Former Narrow-Gauge Railroad Belgrade (Cukarica–Obrenovac) Serbia, Journal of Urban History 1 –18 , 2019 DOI:  10.1177/0096144219877882
 5. Aleksandar Valjarević, Dejan Filipović, Dragica Živković, Nikola Ristić, Jelena Božović, Ružica Božović, Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation, Applied Spatial Analysis and Policy, 2021, vol. 14 br. 1, str. 113-134, DOI:10.1007/s12061-020-09348-1.
 6. Miodrag Ralevic, Tatjana Mrdenovic, Ružica Božovic, Esad Muminovic, THE ROUTES OF DIGITALIZATION: А RUNAWAY, CITY? FACTA UNIVERSITATIS/Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 15, No 1, Special Issue, 2017, pp. 15-28
 7. Ружица Божовић, Medival Town – Fortress of Zvečan, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, -1, 13, 2, pp. 137 - 153, 72(497.115)”04/14”, 10.2298/FUACE1502137B, 2015

Радови у часописима ван SCI листе
 1. Ружица Божовић, Архитектонско дело као историјски запис о граду, Изградња, Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и урбаниста, -1, -, 9-12, pp. 406 - 410, 0350-5421, 624+71+72(05), -5015605-, 2016
 2. Ružica Božović, Svjetlana Filipović, „Teorija arhitekture i urbanizma”, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2009., str. 229-249

Радови са међународних конференција
 1. Miodrag Ralević, Ružica Božović, Sonja Lapčević, Marija Radišić: THE REGION AS A KEY LEVEL OF CROSSING OF LOCAL AND GLOBAL PROCESSES, editors: Dr. arch., Prof. Uģis Bratuškins, , Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Riga Technical University, Section „Architecture and Urban Planning”, Riga Technical University, Latvia, 2014
 2. Dragan, J. Gavrilović, R.T.Božović, M.Mitić: Ravni krovovi kao „zelene” oaze u urbanom bloku, Мeđunarodni kongres, kgh 42, Beograd, 2011., str. 325-334.
 3. Miodrag Ralević, Ružica Božović, Džemila Beganović, Mladen Đurović: KAPITALIZACIJA ZEMLJIŠTA SRBIJE U CILJU ANIMIRANJA TRŽIŠTA KAPITALA I PRIVLAČENJA INVESTITORA, Urednici: Dr Bogdan Lukić, Mr Zoran Radosavljević, Mr Aleksandar Đorđević, Miroslav Marić, Asocijacija prostornih
  planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski Fakultet, Beograd, april 2014, (str. 269-277)
 4. Miodrag Ralević, Branislav Antonić, Biserka Mitrović, Sanja Simeunčević Radulović, Ružica Božović, „Reindustrijalizacija Srbije između iluzije, stvarnosti i savremenih tokova razvoja”, Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod u saradnji sa Republičkom agencijom za prostorno planiranje, 2014.

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије
 1. Ружица Божовић, Јелена Божовић, Помоћни уџбеник из предмета УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 1 И 2, 2021. ISBN 978-86-81656-19-8

Национални пројекти

/

Међународни пројекти
 1. У оквиру пројекта Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments (KLABS) сарадња са високошколским институцијама:
  1. University of Ljubljana, Faculty of Architecture
  2. Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару, Грађевински факултет, Мостар, Босна и Херцеговина
  3. Државни Универзитет Нови Пазар, Нови Пазар, Србија
  4. Висока техничка школа струковних студија, Звечан, Србија
  5. Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, Босна и Херцеговина
  6. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Београд, Србија
  7. Delft University of Technology, The Faculty of Architecture and the Built
  Environment, Delft, The Netherlands
 2. У оквиру пројекта Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM) сарадња са високошколским институцијама:
  1. Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, Србија
  2. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
  3. Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
  4. Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина
  5. Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару, Грађевински факултет, Мостар, Босна и Херцеговина
  6. Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу, Србија
  7. Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет, Подгорица, Црна Гора