Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Библиотека

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Библиотека

Библиотека Факултета техничких наука располаже угодним простором који испуњава све библиотечке стандарде. У оквиру ње налази се радни простор, складиште и читаоница. Студентска читаоница смештена је у угодни климатизовани амбијент. У оквиру радног простора се налазе најновији бројеви часописа, приручници и енциклопедије.

Фондови библиотеке се састоје, углавном, од стручне литературе. Постоји велики број: уџбеника, помоћних уџбеника, практикума, приручника, енциклопедија и речника потребних за рад. У Библиотеци се чувају: дипломски радови, мастер радови, специјалистички радови, магистарски радови и докторске дисертације.

Библиотека Факултета техничких наука, као и све научне библиотеке државних институција у Србији, је прикључена на академску мрежу, преко које је могућ сталан приступ сервисима КоБСОН-а. Преко КоБСОН-а је могуће претраживати: електронске часописе, књиге, индексне базе, стране докторске дисертације и каталог штампаних часописа у библиотекама Србије.

Особље