Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Јавне набавке

Факултет техничких наука Косовска Митровица

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки

Јавни позив за подношење понуда

Јавни позив Факултет техничких наука објављује јавни позив за подношење понуда. Рок за достављање понуда је 08.07.2022. год. до 10 часова електронским средствима путем Портала јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/.

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки