Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Овлашћена лица

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Зоран Елезовић Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем zoran.elezovic@pr.ac.rs
Соња Кривокапић Лице за заштиту података о личности

Лице задужено за родну равноправност

sonja.krivokapic@pr.ac.rs
Александра Андријевић Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја aleksandra.andrijevic@pr.ac.rs