Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Друмски саобраћај и транспорт

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Основне академске студије
Звање које се стиче Дипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саоб.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Саобраћајно инжењерство
Трајање (година / семестри) 4/8
Укупан број ЕСПБ бодова 240
Студијски модули

 

Наставни план

Књига предмета