Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Опште

Уверење о акредитацији

Ниво студија Основне академске студије
Звање које се стиче Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)
Образовно поље Техничко-технолошке науке
Научно-стручне области Електротехничко и рачунарско инжењерство
Трајање (година / семестри) 4/8
Укупан број ЕСПБ бодова 240
Студијски модули
1. Електроенергетика

2. Електроника и телекомуникације

3. Рачунарство и информатика

 

Наставни план

Књига предмета