Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Извештаји Комисије о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата

Факултет техничких наука Косовска Митровица

Извештај Комисије о научној заснованости теме докторске дисертације кандидата Јована Вукашиновића

Извештај Комисије Приговор на Извештај Комисије Одговор Комисије на Приговор