Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

KALCEA

Факултет техничких наука Косовска Митровица

KALCEA – Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy

618109 – EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP


КОНЗОРЦИЈУМ (CONSORTIUM)

WB партнери (WB partners)

 • University of Novi Sad
 • University of East Sarajevo
 • International BURCH University – IBU
 • University of Dzemal Bijedic Mostar
 • University of Pristina in Kosovska Mitrovica – UPKM
 • Universum College
 • European University of Tirana – EUT
 • Polytechnic University of Tirana – PUT
 • Aleksandër Moisiu University Durrës (UAMD)
 • KOMPANIJA ZD IRCE a.d. ISTOCNO SARAJEVO

ЕУ партнери (EU partners)

 • National and Kapodistrian University of Athens
 • Vienna University of Technology (TU WIEN)
 • Riga Technical University
 • CREATIVE THINKING DEVELOPMENT – CRETHIDEV
 • Albenecon

More details at https://kalcea.com/partners


ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИЈУ И ОБУКУ (KNOWLEDGE INNOVATION CENTER)

 

 

 

 

 


КУРСЕВИ У ОКВИРУ KALCEA ПРОЈЕКТА (COURSES WITHIN KALCEA PROJECT)

Thermal processes in renewable energy sources

More details at http://kalcea.com


ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ (AIMS AND OBJECTIVES)
/// ///
More details at http://kalcea.com


ДОГАЂАЈИ EVENTS
KALCEA WP1 локална радионица
Локална радионица у оквиру KALCEA пројекта одржана је преко ZOOM апликације 23.04.2021. год. Током Локалне радионице представљени су резултати спроведеног истраживања о тренутној сарадњи између високошколских установа и пословног сектора и СВОТ анализа на основу резултата анкете. Такође, представници компанија су учествовали у локалној радионици.
KALCEA WP1 Local Workshop

Local workshop within KALCEA project was held via ZOOM application on April 23th, 2021. During the Local Workshop where presented the Results of conducted Survey on the current cooperation between HEIs and business sector and SWOT analysis based on the results of survey. Also, the company representatives participated in the local workshop.

More details at http://kalcea.com


Дисеминациони догађај “Отворена врата” на УПКМ
27. априла 2021. године на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини у Косовској Митровици, одржан је промотивни догађај у циљу промоције текућих Еразмус + пројеката који се спроводе на Факултету. У догађају су учествовали декан ФТН-а, Проф. др Небојша Арсић, продекани, професори и студенти. Такође, били су присутни сви директори средњих школа из региона Северног Косова *, заједно са матурантима и осталим заинтересованим грађанима.
Dissemination event “Open doors” at UPKM
On April 27, 2021 at the Faculty of Technical Sciences of the University in Pristina in Kosovska Mitrovica, the promotional event has taken place in order to promote the ongoing Erasmus+ projects implemented at the Faculty. The Dean of FTS, Prof. Dr. Nebojša Arsić, vice deans, professors and students have participated in the event. Also, all directors of the high schools from North Kosovo* region were present, together with high school graduates and other interested citizens.
More details at http://kalcea.com


ERASMUS+ инфо дан организован 11.05.2021 у Ректорату Универзитета
11. маја 2021. године у згради Ректората, у конференцијској сали Универзитета у Приштини у Косовској Митровици организован је Ерасмус + информативни дан. Састанак је био посвећен промоцији новог позива за Ерасмус + апликацију и сви учесници са факултета УПКМ су подстакнути да поднесу пријаве. Такође, током састанка су промовисани текући Ерасмус + пројекти УПКМ-а. Током састанка, Проф. др Небојша Арсић, декан Факултета техничких наука и Александра Петровић Ерасмус + службеник Факултета техничких наука представили су Ерасмус + пројекат KALCEA – Knowlege Tiangle for a Low Carbon Economy, project no. 618109 – EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, где је УПКМ-ФТН партнерска институција на пројекту.
Erasmus + Info day was organized on 11 May by Erasmus + Office in Rectory building

On 11th May 2021 in the Rectory building, Conference Hall, University of Pristina in Kosovska Mitrovica Erasmus + Information day was organized. The meeting was devoted to the promotion of new Call for Erasmus + application and all participants from UPKM faculties were encouraged to submit applications. Also, during the meeting ongoing Erasmus + projects of UPKM have been promoted. During the meeting Prof. Dr Nebojsa Arsic, dean of the Faculty of Technical Sciences and Aleksandra Petrovic Erasmus+ officer of Faculty of Technical Sciences presented Erasmus+ project KALCEA – Knowlege Tiangle for a Low Carbon Economy, project no. 618109 – EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, where the UPKM-FTS is partner institution of the project.

More details at http://kalcea.com


KALCEA радионица одржана је 27.-28. Маја 2021 у Новом Саду KALCEA workshop in Novi Sad has been held on 27 -28 May 2021
More details at http://kalcea.com


Превентивна надзорна посета одржана је 8. јуна 2021. године у просторијама ФТН-а Preventive monitoring visit has been held on 8 June 2021 in the premises of the FTS
More details at http://kalcea.com


Промоција KALCEA пројекта одржана је 14. јуна 2021. године у просторијама ФТН-а Dissemination event of the UPKM within the KALCEA project has been held on 14 June 2021 in the premises of the FTS
More details at http://kalcea.com


Позив за подношење понуда за набавку опреме за КАLCEA пројекат. A call for bid for purchasing of equipment within KALCEA project.
Позив/Call for bid
More details at http://kalcea.com


Локална радионица одржана је 24. новембра 2021. године у просторијама ФТН-а и преко Zoom платформе. Local workshop has been held on 24 November 2021 in the premises of the FTS and via Zoom platform.

 

 

 

 

 

More details at http://kalcea.com


Проф. др Срђан Јовић, продекан ФТН-а промовисао је ЕРАЗМУС+ пројекте и упис студената на ТВ ДАНКОС Плус 02.09.2021. Prof. Dr. Srdjan Jovic vice dean of the FTS/UPKM promoted the Erasmus + Projects and student enrollment on the TV DANKOS Plus, on 2 September 2021
https://www.youtube.com/watch?v=BuZIrNrpOi4
More details at http://kalcea.com


Др Александра Петровић, асистент са докторатом и ЕРАЗМУС+ службеник, промовисала је ЕРАЗМУС+ пројекте и предстојећу локалну КАЛЦЕА радионицу на ТВ КИСС 15.11.2021
Dr. Aleksandra Petrovic, Аssistant with Ph.D, Erasmus + Officer promoted the Erasmus + projects and incoming KALCEA Local Workshop at FTS/UPKM on the TV KISS on 15 November 2021
More details at http://kalcea.com


Др Александра Петровић, асистент са докторатом и ЕРАЗМУС+ службеник, промовисала је ЕРАЗМУС+ пројекте на ТВ ДАНКОС ПЛУС 29.11.2021
Dr. Aleksandra Petrovic Аssistant with Ph.D, Erasmus + Officer FTS/UPKM promoted the Erasmus + Projects on the TV DANKOS Plus, on 29 November 2021
https://www.youtube.com/watch?v=PIbN15voaAY
Академско особље Факултета техничких наука Универзитета у Митровици (УПКМ) организовало је локалну радионицу30. новембра 2022. године у Хидроелектрани ГАЗИВОДЕ, Зубин Поток. Током манифестације промовисан је Центар за иновацију и обуку и покретање сталног стручног програма. The local workshop was organized by Faculty of Technical Sciences – University of Mitrovica (UPKM) academic staff on 30th November 2022 at Hydropower plant GAZIVODE, Zubin Potok. During the event, the Knowledge Innovation Centre and the enrolment of the permanent professional program was promoted.
More details at http://kalcea.com