Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Јелена Божовић

Јелена Божовић

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за пројектовање и урбанизам

Стручни назив

Мастер инжењер архитектуре

Ужа научна област

Архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Датум избора у звање

01.07.2020. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

20.ОA1 Простор и облик

20.ОA7 Основе урбанизма 1

20.ОA10 Елементи пројектовања

20.ОA16 Основе урбанизма 2

8.7.8.OA. Завршни рад-Пројекат

5.1.7.ОA Студио 3-Архитектура

7.1.9.ОA Студио 5-Пројекат

7.2.2.ОA Студио 5- Радионица

7.5.3.ОA Пројектовање ентеријера 1

8.1.4.ОA Пројектовање ентеријера 2

Радови у часописима са SCI листе
  1. Aleksandar Valjarević, Dejan Filipović, Dragica Živković, Nikola Ristić, Jelena Božović, Ružica Božović, Spatial Analysis of the Possible First Serbian Conurbation, Applied Spatial Analysis and Policy,

Радови у часописима ван SCI листе

/

Радови са међународних конференција
  1. Aleksić J, Miletić M, Radulović R, Božović J: CONTAINERIZATION: REALITY OR VISION OF NEW AGE, 7 th International Conference “Civil Engeneering
    Science and Practice”-GNP2020, Kolašin, Montenegro, March 10.-14th , 2020, Zbornik radova, Građevinski fakultet Podgorica, pp.819-826, ISBN 978-86-82707-32-5.

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије
  1. Ружица Божовић, Јелена Божовић, Помоћни уџбеник из предмета УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 1 И 2, 2021. ISBN 978-86-81656-19-8

Национални пројекти

/

Међународни пројекти

/