Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Ненад Николић

Ненад Николић

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за пројектовање и урбанизам

Стручни назив

Мастер инжење архитектуре

Ужа научна област

Архитектонско пројектовање

Датум избора у звање

01.11.2019. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

Студио 3 - Архитектура

Студио 4 - Архитектура

Студио 5 - Радионица

Мастер студио - Пројекат

Радови у часописима са SCI листе
  1. Lekić Glavan, O., Nikolić, N., Folić, B., Vitošević, B., Mitrović, A., & Kosanović, S. (2022). COVID-19 and City Space: Impact and Perspectives. Sustainability, 14(3), 1885.

Радови у часописима ван SCI листе

/

Радови са међународних конференција
  1. Nikolić, N. J. CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL TWO-STOREY RURAL HOUSES IN CENTRAL PART OF KOSOVO AND METOHIJA. САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ, 14(1).

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије

/

Национални пројекти

/

Међународни пројекти

/