Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Оливера Лекић Главан

Оливера Лекић Главан

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за пројектовање и урбанизам

Стручни назив

Мастер инжењер архитектуре

Ужа научна област

Архитектура

Датум избора у звање

15.03.2016. године

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

ОА10 Елементи пројектовања

ОА57-58 Студио 1 -Архитектура

ОА59-60 Студио 2 -Архитектура

ОА61-62 Студио 3 – Архитектура

ОА67-68 Студио 5 – Пројекат

ОА53 Пројектовање ентеријера 2

ОА-56 Завршни рад-Пројекат

Радови у часописима са SCI листе
  1. Lekić Glavan, O., Nikolić, N., Folić, B., Vitošević, B., Mitrović, A., & Kosanović, S. (2022). COVID-19 and City Space: Impact and Perspectives. Sustainability, 14(3), 1885. https://doi.org/10.3390/su14031885

Радови у часописима ван SCI листе
  1. Lekić, O., Gadžić, N,.& Milovanović, A. (2018). Sustainability of Rural Areas-Exploring Values, Challenges, and Socio-Cultural Rolе. In A. Fikfak, S. Kosanović, M. Konjar & E. Anguillari (Еds.): Sustainability and resilience: socio-spatial perspective, ISBN-13 (15) 9789463660303, pp. 171-184. Delft, TU Delft Open. Dostupno na: https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/isbn.9789463660303
  2. Lekić, O., Miletić, M. & Fikfak, A. (2018). Healthy Places in the Built Environment. In A. Fikfak, S. Kosanović, M. Konjar & E. Anguillari (Еds.), Sustainability and resilience: socio-spatial perspective, ISBN-13 (15) 9789463660303, pp. 217-230. Delft, TU Delft Open. Retrieved from: https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/isbn.9789463660303
  3. Milovanović, A. & Lekić, O. (2018). Indicators of Sustainable Development and the Urban Sustainability. In A. Fikfak, S. Kosanović, M. Konjar & E. Anguillari (Еds.), Sustainability and resilience: socio-spatial perspective, ISBN-13 (15) 9789463660303, pp. 103-122. Delft, TU Delft Open. Retrieved from: https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/isbn.9789463660303
  4. Kosanović, S., Folić, B., Lekić, O., & Fikfak, A (2018). Designing the Knowledge Labs for Sustainable Built Environment in the Western Balkans. U Fikfak, A. (Ed.), The creativity game: Theory and practice of spatial planning, number 6, ISSN 2350-3637, pp.74-81. Retrieved from: https://www.iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018.pdf

Радови са међународних конференција
  1. Milovanović, A., Kurtović-Folić, N. & Lekić, O. (2017). Present-day utopias: Climate-friendly cities. In G.Gilja, I. Haladin, & I. Lukačević (Eds.), Conference procceding: Common Foundation ’17. Common Foundations 2017: 5th Congress of Young Researchers in the Field of Construction and Related Technical Sciences, 18.-19. September 2017 in Zagreb (Common Foundations 2017, University of Zagreb Faculty of Civil Engineering, ISBN 978-953-8168-19-2, pp. 265-271). https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.29
  2. Lekić, O. (2015). Vanishing treasure of Kosovo and Metohija. In Roso Popovac, M., Idrizbegovic-Zgonić, A., Klarić, S., Rustempašić, N., & Čaušević, A. (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference “The Importance of Place”. 21.-24. October 2015, CICOPBH, Sarajevo, Vol.3 No.1, 2015., ISSN 2232-965X, pp.263-276.

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије

/

Национални пројекти

/

Међународни пројекти
  1. Support to the Promotion of Cultural Diversity (PCDK), 2011 (Подршка промоцији културне разноликости)
  2. Erasmus+ CBHE project “Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments – KLABS” No. 561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP, 2015-2018 (Стварање мреже лабораторија знања за одрживе и отпорне средине) https://klabs.pr.ac.rs/ Координатор пројекта ФТН Косовска Митровица, проф. др Саја Косановић