Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425321
office@ftn.pr.ac.rs

Миљана Васић

Миљана Васић

асистент
+381 28 425 320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица
Катедра Катедра за пројектовање и урбанизам

Стручни назив

/

Ужа научна област

/

Датум избора у звање

/

Предмети које наставник држи на основним, мастер и докторским студијама (по акредитацији из 2021. године)

/

Радови у часописима са SCI листе

/

Радови у часописима ван SCI листе

/

Радови са међународних конференција

/

Радови са домаћих конференција

/

Књиге и монографије

/

Национални пројекти

/

Међународни пројекти

/