Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Немања Мишић

Немања Мишић

Стручни сарадник за електротехнику
+38128425320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица