Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица, Србија
+38128425320
office@ftn.pr.ac.rs

Милан Илић

Милан Илић

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама – лаборант за општу, неорганску и аналитичку хемију
+38128425320
ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица